Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 04 aprīlis 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 98987 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-Cyclododecenyl propanoic acid ethylester
601-534-2 118562-69-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2,3',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-butyl-1,3-dioxane
695-906-1 1256753-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2-[4'-[Difluor(3,4,5-trifluorphenoxy)methyl]-3',5'-difluor[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-propyl-tetrahydro-2H-pyran
615-063-5 700863-48-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
400-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-5-butyl-[1,3]dioxane
940-307-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2,6-dimethylindan-1-amine
700-575-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-1-butyl-4-[trans-4-[(E)-prop-1-enyl]cyclohexyl]cyclohexane
821-932-1 694510-10-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1-[4-(4-Propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-4- (trifluoromethyl)-benzene
847-991-3 90278-32-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1-(1-oxohexadecyl)-4-[(1-oxohexadecyl)oxy]-L-proline
255-490-0 41672-81-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
825-609-6 98458-83-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(iodomethyl)cyclohexane
800-300-9 83447-96-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(5RS,6SR)-6-amino-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-ol
419-050-3 79944-37-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl-cyclopropanaminium (2R)-2-hydroxy-2-phenylethanoate
454-140-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans,trans-4-((Z)-Propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexan
922-166-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans,trans-4-((E)-propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexane
608-148-3 279246-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans,trans-4,4'-di-(1-propenyl)-trans-1,1'-bicyclohexane
434-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans,trans-2,3',4',5'-Tetrafluor-4-(4'-propylbicyclohexyl-4 -yl)-biphenyl
606-136-2 188289-44-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans 2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]trichloroethanone
918-495-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans 1,3-dichloropropene
431-460-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans 1,3-dichloropropene
431-460-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tramadol
248-319-6 27203-92-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trade name: 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000
484-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tracer Yellow D-100
432-170-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TPS 15
415-790-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPP-K
420-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP7450
437-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-26
432-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-236S
432-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOXEPYRON
453-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOX
433-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Total Shale Oil Phenols
447-750-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tosylchloramide sodium
204-854-7 127-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TOMP-MESYLAT
424-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonohydrazide
216-407-3 1576-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2,3-diamine
220-248-5 2687-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tolperisone
211-976-4 728-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TOK-116
439-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tocopherols
604-195-9 1406-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tobacco, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Nicotiana tabacum, Solanaceae.
284-656-5 84961-66-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TMX 7
437-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMOCA
458-210-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMIP
438-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCPO
431-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCH
421-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TM-300
442-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TKP 50048
433-930-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TKP 50041
431-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIXOGEL VP-V
436-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanylphtalocyanine
419-970-5 26201-32-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
titanium, iron, aluminium oxide
947-825-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, diethylene glycol propylene glycol triethanolamine complexes
272-250-0 68784-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium, diethylene glycol ethylene glycol triisopropanolamine complexes
272-249-5 68784-47-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
titanium, chromium, iron, zinc oxide
947-826-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, bis (5-2,4-cyclopentadien-1-yl)bis(4-methoxyphenyl)-
601-790-5 12156-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium, [N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,3a,8a-.eta.)-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-s-indacen-1-yl]silanaminato(2-)-.kappa.N][1,2,3,4-.eta.)-1,3-pentadiene]-
433-370-0 210301-31-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium(4+) oxalate
403-260-7 31363-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium(4+) ethanolate
221-410-8 3087-36-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) ethanolate
221-410-8 3087-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-methylpropan-2-olate
221-412-9 3087-39-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-(dimethylamino)ethanolate
257-897-9 52406-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium zirconium oxide
948-208-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tungsten carbide
254-435-8 39377-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrapropanolate
221-411-3 3087-37-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisobutanolate
231-061-3 7425-80-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrahexan-1-olate
813-875-6 7360-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrabutanolate
227-006-8 5593-70-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetra(octanolate), branched and linear
281-199-3 83897-91-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium oxide sulphate
237-523-0 13825-74-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium nitride
247-117-5 25583-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2