Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 aprīlis 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methyl-1,5-pentanediamine-1,3-benzenedicarboxylate
433-910-5 145153-52-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(3-sulfonatopropyl)naphth[1,2-d]oxazolium
421-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-pentylpyridinium bromide
402-690-2 148292-41-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane
404-810-9 4524-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica
419-030-4 125804-20-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-3-methoxy benzoyl chloride
427-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
410-760-9 157661-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-METHYL-4-PHENYLINDANONE
428-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-5-phenylpentanal
455-570-7 36613-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-phenylpentanol
405-890-8 25634-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-tert-butylthiophenol
444-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-7-(4'-tert-butylphenyl)indene
456-850-1 245653-52-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:1)
403-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitro-2-phenyl-1,3-propanediol
410-360-4 5428-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitro-4,5-bis(benzyloxy)phenylacetonitrile
410-970-0 117568-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-NITRO-4-METHYL-5-METHOXYANILINE
443-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-O-ethyl 6-O-tetradecanoyl-D-glucopyranoside
418-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-O-{[4-(acryloyloxy)phenyl]carbonyl}-1,4:3,6-dianhydro-5-O-[(4-methoxyphenyl)carbonyl]-D-glucitol
439-320-4 228863-28-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-oxo-1,3-thiazolidine
474-200-5 2682-49-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-((5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)benzoate
414-260-1 88938-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-aminobenzoate
430-880-5 88938-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenyl-4-(4-diethylaminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-7-dimethylamino-4H-benz[3.1]oxazine
402-700-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenylethylisocyanate
413-080-0 1943-82-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenylthioaniline
413-030-8 1134-94-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-piperidin-1-yl-benzonitrile
427-330-1 72752-52-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-propanol, 1-[1-(2,3-dimethylbicyclo[2.2.1] hept-2-yl) ethoxy]-
442-470-3 401913-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, polymer with hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl-2-methyl-2-propenoate
473-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propylheptyl octanoate
485-390-4 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one
405-700-3 96489-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethanol
437-540-5 1559-36-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); reaction mass of: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%)
442-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate
424-260-3 784157-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalene-4,6,8-trisulfonate, trisodium salt
442-230-8 321679-52-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
222 OP
700-733-2 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
224 AUE
419-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-322A
439-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-325A
437-570-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-326A
436-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-327A
437-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
241 AJG
402-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2[2'-Hydroxy-5'-(phenyl)ureylenphenyl]benzothiazole
431-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H Pyran-2-one, tetrahydro-5-pentyl-
474-190-2 875471-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,5-Benzodioxepin-3(4H)-one, 7-(3-methylbutyl)-
447-630-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-,methyl ester
484-280-3 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-Pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-, methyl ester
422-770-0 110238-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2P45AZ
428-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-(2-furyl)-5R-hydroxy-4R-(1R,2-dihydroxy)ethyl-6S-hydroxymethyl-1,3-dioxane
422-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pyrimidin-1-yl)-[1.3]-oxathiolane-2-carboxylate
425-250-1 147027-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',7'-di(cyclopropylmethyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(3',7')diazabicyclo(3.3.1)nonane-2',4',6',8'-tetrone
425-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'-trifluoromethylisobutyranilide
406-740-4 1939-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'5'-anhydro thymidine
425-810-5 38313-48-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(2H)-Furanone, 4-(acetyloxy)-2,5-dimethyl-
435-910-0 4166-20-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate
406-055-0 124584-00-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-bis(dioctyloxyphosphinothioylthio)-N,N'-oxybis(methylene)dipropionamide
401-820-5 793710-14-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-butene
439-500-2 33831-83-3 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispyrol-2,5-dione
431-500-0 226065-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Difluorobenzaldehyde
422-180-3 34036-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-DIFLUOROPHENOL
424-300-1 2713-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazole
429-130-1 2820-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,7-trimethyl octanenitrile
478-980-8 947237-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6,9-trithiaundecamethylene-1,11-dimethacrylate
432-210-7 141631-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2