Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 aprīlis 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pyrimidin-1-yl)-[1.3]-oxathiolane-2-carboxylate
425-250-1 147027-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',7'-di(cyclopropylmethyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(3',7')diazabicyclo(3.3.1)nonane-2',4',6',8'-tetrone
425-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'-trifluoromethylisobutyranilide
406-740-4 1939-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'5'-anhydro thymidine
425-810-5 38313-48-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(2H)-Furanone, 4-(acetyloxy)-2,5-dimethyl-
435-910-0 4166-20-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate
406-055-0 124584-00-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-bis(dioctyloxyphosphinothioylthio)-N,N'-oxybis(methylene)dipropionamide
401-820-5 793710-14-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-butene
439-500-2 33831-83-3 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispyrol-2,5-dione
431-500-0 226065-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Difluorobenzaldehyde
422-180-3 34036-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-DIFLUOROPHENOL
424-300-1 2713-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazole
429-130-1 2820-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,7-trimethyl octanenitrile
478-980-8 947237-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6,9-trithiaundecamethylene-1,11-dimethacrylate
432-210-7 141631-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Dimethyl-3H-benzofuran-2-one
480-080-5 65817-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal; reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanenitrile
403-620-3 40188-41-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C12-18)-acylamino)-N-(2-((2-hydroxyethyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride
427-370-1 164288-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1,5-Disubstituted-naphthalene-2-ylazo)-5-[(3-substituted-phenylamino)-fluoro- [heteromonocyclyl]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt
461-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolamine
401-460-9 82560-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2'-phenoxyethoxy)propylamine
427-870-8 6903-18-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4-(3H)-one
411-960-9 136426-54-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
412-190-6 168900-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
429-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-1-methyl-2-phenylindole
406-280-4 117584-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl)methylthio)propiononitrile
403-710-2 76823-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one
430-820-8 114341-88-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4-one monohydrochloride
424-530-0 93076-03-0 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-methoxy-4-methoxycarboxybenzyl)-5-nitroindole
428-910-7 107786-36-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine
426-810-8 3250-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzothiazole-2-thione
404-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
411-970-3 79881-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4,4-Dimethyl-3-oxypentaneamido)-4-methoxyanilinium chloride
401-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid
417-480-6 252977-62-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-3-yl-3-ium)propane-1-sulfonate
426-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid
407-670-7 115099-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(6-O-(6-desoxy-α-.sc.l.sc.-mannopyranosyl-O-(α-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)-(β-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
424-170-4 130603-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
431-030-6 163269-30-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-3-hexenyloxy)propanenitril
415-220-6 142653-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dicocoalkylamino)-1,2-propanediol
482-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol hydrochloride
403-440-5 93633-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(phenothiazin-10-yl)propionic acid
421-260-5 362-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride
421-310-6 87691-88-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate; N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
432-520-2 232938-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro-1H-inden-4-yl]propanoic acid
435-830-6 1944-63-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde; trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
421-800-1 120578-03-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-(2-dodecyloxy-5-methylphenylcarbamoyl)-4-hydroxy-1-naphthylthio]propionic acid
421-490-6 167684-63-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[5-(4-(2-chloroethanesulfonyl)butyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: 3-[5-(4-ethenesulfonylbutyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
442-290-5 457624-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
421-600-2 719-86-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid, hexadecyl ester
419-700-6 143269-74-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
411-520-6 112195-27-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-5-tert-butylisoxazole hydrochloride
404-840-2 164578-13-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-aminobenzylamine
412-230-2 4403-70-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Aminooctan-4-ol
482-070-6 1001354-72-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2