Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 aprīlis 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99017 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-304-0 100208-97-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-phenylenediamine
226-164-5 5307-14-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{(E)-[6-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonic acid
700-262-2 79809-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
607-088-5 224785-90-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-bis[(4-amino-2,5-disulphophenyl)amino]-6,13-dichlorotriphenodioxazine-4,11-disulphonic acid
279-008-3 78925-22-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine
219-588-7 2469-55-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxy)]bispropanamine
230-745-9 7300-34-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-ethylenedioxybis(propylamine)
221-067-4 2997-01-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-oxydipropanol
219-251-4 2396-61-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,6,6-tetramethoxy-2,7-dioxa-3,6-disilaoctane
242-285-6 18406-41-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide
204-729-7 125-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trifluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl]
603-547-9 132123-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexan-1-ol
222-376-7 3452-97-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and heptanoic acid
945-883-1 1379424-11-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodecyn-3-ol
216-510-3 1604-35-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dihydropurin-6-one;sodium
816-307-5 45738-97-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((bis(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)propanenitrile
600-337-9 102691-36-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)(1H,3H)quinazoline-2,4-dione
225-795-3 5081-87-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)pentane-2,4-dione
807-059-9 945558-97-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)-2,2-dimethylpropanenitrile
814-345-7 2003244-43-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(cyclohexyloxy)propane-1,2-diol
805-622-3 10305-41-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hexyloxy)propane-1,2-diol
600-386-6 10305-38-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propyl methacrylate
244-239-0 21142-29-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
642-902-2 163802-53-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2,2-Dimethyl-1,2-azasilolidin-1-yl)(dimethyl)silyl]-1-propanamine
470-090-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2-acetamidoacetyl)amino]propanoic acid
816-146-0 1016788-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4R)-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]propanal
700-886-5 1378867-81-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(aminoiminomethyl)thio]propanesulphonic acid
244-520-8 21668-81-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl)propoxy]propane-1,2-diol
807-413-2 70280-68-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-ol
239-717-0 15647-11-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
226-558-7 5424-01-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-one 5,5-dioxide
247-865-2 26638-53-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-benzofuran-5-ol
807-272-7 7182-21-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxo-4-azaandrost-5-ene-17β-carboxylic acid
407-830-6 103335-54-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pyridinesulfonyl chloride
688-270-1 16133-25-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro-[1,1':4',1'']-terphenyl
812-028-8 612543-60-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-butyl-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-1,1':4',1''-terphenyl
935-976-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2',3,4,5-tetrafluor-1,1':4',1''-terphenyl
608-770-5 326894-55-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-amino-2',5'-diethoxybenzanilide
204-363-8 120-00-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Butyl-4-ethoxy-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
695-755-1 1229661-51-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Methyl-4-(E)-pent-3-enyl-biphenyl
473-310-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-((4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)bis(N,N-dimethylbenzenamine)
946-373-1 82941-24-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(4-methylpentane-2,2-diyl)bis((heptyloxy)benzene)
830-582-9 1951440-04-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1,1'-bianthracene-9,9',10,10'-tetrone
941-814-4 157367-45-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methanediylbis(2,6-dimethylcyclohexanamine)
634-657-5 65962-45-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-xylidine)
223-786-9 4073-98-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-Bis[sec-alkyl(C10-C13)phenyl]iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
810-260-4 1115251-57-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,6-dimethyl-2-(1-phenylethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran
948-409-1 1945993-03-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,7-dimethyloct-6-en-3-one
219-845-3 2550-11-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-((3-acetoxypropyl)amino)-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
680-602-3 98133-47-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-methylpropyl)benzyl propyl ether
826-704-5 1631962-93-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-2-amine
606-740-6 21331-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-2-{methyl[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate compound with N,N-diethylethanamine (1:1)
940-889-0 1770781-13-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-Propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-949-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohex-1-en-1-yl)-3-methylbutan-1-ol
806-826-5 1359994-45-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohexylamino)butane-1-sulfonic acid
629-080-0 161308-34-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(heptyloxy)-3-methylbutanal
802-100-7 1093653-57-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
607-384-4 244768-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(5-carbamoyl-o-tolyl)azo]-3-hydroxynaphth-2-anilide
240-454-9 16403-84-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-trans-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
604-593-2 147622-85-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-pentyl-1,1':4',1''-terphenyl
935-977-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-490-8 303186-36-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[fluoro(dimethyl)silyl]butanenitrile
812-925-4 1639345-42-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
276-529-8 72245-56-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzene-1,3-disulphonic acid
205-299-3 137-51-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonic acid
204-282-8 118-88-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butoxy-2,3-difluor-4'-methyl-1,1'-biphenyl
938-422-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
838-946-9 475644-24-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl) benzenesulfonic acid
610-141-5 437717-43-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-4'-ethyl-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
833-052-5 1175133-14-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2