Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 29 marts 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98865 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Ethyl 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate
245-048-5 22509-74-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
700-890-7 503614-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate
228-536-2 6290-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate
252-335-9 35044-59-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
618-690-2 90982-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate (E & Z isomers)
816-455-0 960253-23-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-cyano-3-oxobutanoate
700-172-3 634-55-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-ethylhexanoate
221-043-3 2983-37-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-methyl-4-oxo-6-pentylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
261-629-6 59151-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
223-529-0 3943-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,5,5-trimethylhexanoate
266-959-4 67707-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate
404-740-9 115895-09-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
204-467-3 121-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
236-910-1 13537-82-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
249-984-5 29976-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 5-sulphamoyl-o-anisate
251-359-7 33045-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 9-oxo-9H-thioxanthene-2-carboxylate
280-960-7 83817-60-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl diphenylcarbamate
210-047-0 603-52-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl N-hydroxyacetimidate
234-165-7 10576-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl pyruvate
210-511-2 617-35-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl trifluoroacetate
206-851-6 383-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl undec-10-enoate
211-734-8 692-86-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzenesulphonic acid
260-690-6 57352-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene bis[1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylate]
217-062-1 1732-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene diformate
211-077-7 629-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene polymerisation (triethylaluminium catalysed), distillation residue, C20-40 fraction
931-746-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltriphenylphosphonium iodide
225-245-2 4736-60-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltris(2-hydroxyethyl)ammonium ethyl sulphate
250-796-0 31774-90-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Evernia furfuracea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Evernia furfuracea, Usneaceae.
289-860-8 90028-67-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.
272-342-0 68814-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C10-30, esters with lanolin alcs.
308-121-3 97862-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., ammonium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid ammonium salt and SDA Reporting Number: 04-006-01.
271-685-3 68604-33-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16 and C18-22-unsatd., C16-18 and C18-unsatd. alkyl esters
292-792-1 90990-29-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) saturated and C16-20 (even numbered) unsaturated, lithium salts
701-291-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers
947-486-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-hydroxy, oligomeric reaction products with adipic acid, decanoic acid, isooctadecanoic acid, octanoic acid, pentaerythritol and stearic acid
500-320-5 130353-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, reaction products with diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, Me maleates
806-509-1 1393571-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty Acids, C16-18 and C18-unsatd., diesters with 2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione)
814-602-3 190454-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Et esters
285-206-0 85049-36-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-22, lithium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 alkyl carboxylic acid lithium salt and SDA Reporting Number: 21-006-02.
272-194-7 68783-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro- 2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol and tall-oil fatty acids
948-074-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, ethoxylated
614-587-1 68551-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, reaction products with Phytosterol, Isooctadecan-1-ol, Hexadecan-1-ol, Octadecan-1-ol and Docosan-1-ol
817-761-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine
500-382-3 157707-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C6-19-branched, copper(2+) salts
269-634-5 68308-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C9-13-neo-, potassium salts
295-362-1 92044-83-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco, tetraesters with bis[2,2-bis(hydroxymethyl)butyl] adipate
700-772-5 1190961-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, lanolin, lithium salts
268-919-1 68154-72-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, safflower-oil, Et esters
293-106-3 91051-53-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, soya, iso-Pr esters
305-857-7 95193-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, compds. with (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine (2:1)
295-184-4 91845-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, iron salts
263-009-0 61788-81-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, magnesium salts
266-942-1 67701-23-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine
263-160-2 61790-69-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine
272-905-0 68919-79-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fenugreek, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Trigonella foenum-graecum, Leguminosae.
283-415-1 84625-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fir, Abies alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Abies alba, Pinaceae.
289-870-2 90028-76-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fir, Abies balsamea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Abies balsamea, Pinaceae.
285-364-0 85085-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluocortolone
205-811-5 152-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4-tert-butylphenol
500-300-6 111411-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde, reaction products with N,N-dimethylbenzenamine and N-methylbenzenamine, oxidized, hydrochlorides
281-506-0 83968-28-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated
944-754-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).
269-822-7 68334-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).
269-822-7 68334-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumes, silica
Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.
273-761-1 69012-64-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumes, silica
Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.
273-761-1 69012-64-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium
231-162-2 7440-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium oxide sulfide (Gd2O2S), praseodymium-doped
271-826-9 68609-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GAMMA-CYCLODEXTRINE, 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-OCTABROMO-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-OCTADEOXY-
611-044-0 53784-84-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), hydrotreated light vacuum
A complex combination of hydrocarbons that is obtained by treatment of light vacuum petroleum gas oils with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30 and boiling in the range of approximately 230°C to 450°C (446°F to 842°F).
295-407-5 92045-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), straight-run, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 282°C to 349°C (540°F to 660°F).
272-818-8 68915-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils, paraffinic
A distillate obtained from the redistillation of a complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the effluents from a severe catalytic hydrotreatment of paraffins. It boils in the range of approximately 190°C to 330°C (374°F to 594°F).
300-227-8 93924-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GASIR1
455-790-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl butyrate
203-381-3 106-29-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl formate
203-339-4 105-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl isobutyrate
219-062-7 2345-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl phenylacetate
203-014-7 102-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl propionate
203-344-1 105-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, amorphous silica and sodium chloride, recovery products from germanium refining
947-836-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ginger, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zingiber officinalis, Zingiberaceae.
283-634-2 84696-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glass, oxide, chemicals
This category encompasses the various chemical substances manufactured in the production of inorganic glasses. For purposes of this category, 'glass' is defined as an amorfous, inorganic, transparent, translucent or opaque material traditionally formed by fusion of sources of silica with a flux, such as an alkali-metal carbonate, boron oxide, etc. and a stabilizer, into a mass which is cooled to a rigid condition without crystallization in the case of transparent or liquid-phase separated glass or with controlled crystallization in the case of glass-ceramics. The category consists of the various chemical substances, other than by-products or impurities, which are formed during the production of various glasses and concurrently incorporated into a glass mixture. All glasses contain one or more of these substances, but few, if any, contain all of them. The elements listed below are principally present as components of oxide systems but some may also be present as halides or chalcogenides, in multiple oxidation states, or in more complex compounds. Trace amounts of other oxides or chemical compounds may be present. Oxides of the first seven elements listed* comprise more than 95 percent, by weight, of the glass produced. @Aluminium*@Lead@Boron*@Lithium@Calcium*@Manganese@Magnesium*@Molybdenum@Potassium*@Neodymium@Silicon*@Nickel@Sodium*@Niobium@Antimony@Nitrogen@Arsenic@Phosphorus@Barium@Praseodymium@Bismuth@Rubidium@Cadmium@Selenium@Carbon@Silver@Cerium@Strontium@Cesium@Sulfur@Chromium@Tellurium@Cobalt@Tin@Copper@Titanium@Germanium@Tungsten@Gold@Uranium@Holmium@Vanadium@Iron@Zinc@Lanthanum@Zirconium
266-046-0 65997-17-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
glucan 1,4-alpha-maltohydrolaseIUBMB 3.2.1.133
630-523-5 160611-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C14-18
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 trialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 17-001-00.
266-945-8 67701-27-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl
277-452-2 73398-61-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, tall-oil mono-
263-034-7 61789-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerol trimyristate
209-099-7 555-45-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycery 1,2-diacetate-3-(9,10-)epoxyoctadecanate
810-432-9 1487263-87-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine hydrochloride
227-841-8 6000-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine max. (L.) Merr. (Fabacee) aqueous alcoholic ext., concentrate by sequential extractions and filtration
938-980-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1