Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 16 februāris 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N'-[3-[[[(Dimethylamino)carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-n,n-dimethyl-urea
690-928-8 39992-90-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,2-dimethyl-N-phenylbutyramide
282-817-4 84434-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octyl]urea
445-760-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N''-ethylenebis[N'-[2-methyl-5-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]urea]
303-345-8 94166-50-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N''-tributyl-1-methylsilanetriamine
240-462-2 16411-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3-a:2',3'-i]carbazole-4,9-diyl)bis(benzamide)
205-044-6 131-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3-a:2',3'-i]carbazole-6,9-diyl)bis(benzamide)
219-169-9 2379-81-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene)bis(octylammonium) dichloride
274-861-8 70775-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-1,6-hexanediylbis(N-(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl)formamide
413-610-0 124172-53-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis(3,3-dimethylbutan-2-yl)hexane-1,6-diamine
682-872-8 957787-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis[2-hydroxy-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)propyl]-N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diaminium dichloride
700-737-4 1220100-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-dibutyl-N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)-6-(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
940-393-4 1702355-94-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-hexamethylenebis(cinnamylideneamine)
205-429-9 140-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine)
211-743-7 693-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methylenebis[methacrylamide]
219-102-3 2359-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methylenedistearamide
203-657-3 109-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N',-tetrakis(2-hydroxyethyl)hexanediamide
405-370-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline
210-043-9 603-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetrakis(2,3-epoxypropyl)-m-xylene-α,α'-diamine
264-438-6 63738-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethyl-N''-[3-(trimethoxysilyl)propyl]guanidine
274-092-8 69709-01-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N,-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate 700-536-1 25628-08-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-tributylbutan-1-aminium ({[(2S,5R)-2-carbamoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl]oxy}sulfonyl)oxidanide
812-038-2 1192651-80-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl(phenyl)methanaminium 2-hydroxy-2-methylpropanoate
805-580-6 1431696-36-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-Trimethyl-3-(octadecyloxy)propan-1-ammonium chloride
700-414-8 23328-71-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl-3-nitroanilinium chloride
252-279-5 34907-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethylanilinium chloride
205-319-0 138-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyltetradecan-1-aminium oxalate
453-080-8 154858-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides
942-293-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycine
205-755-1 150-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamide
262-114-9 60239-68-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine
203-336-8 105-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutyl-4-[4-(4-chlorophenyl)-3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-yl]benzamide
940-673-6 1391764-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutylbutan-1-aminium bis[2-(hydroxy-kO)benzoato(2-)-kO]borate(1-)
700-906-2 22450-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutyldodecanamide
438-530-3 5343-44-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-2-propynylamine
223-804-5 4079-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-p-(phenylazo)aniline
219-616-8 2481-94-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylacrylamide
679-769-5 2675-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethyl-3-(octadecyloxy)propylamine
241-516-8 17517-01-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethyl-N'-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)propane-1,3-diamine
278-817-9 78014-16-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylbutylamine
213-156-1 927-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylglycinium chloride
219-648-2 2491-06-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylnonanamide
612-975-5 6225-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
216-014-7 1474-02-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,2-dimethoxyethyl)prop-2-enamide
610-472-5 49707-23-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzyl)-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]formamide
602-791-3 122584-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
230-660-7 7250-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)phthalimide
223-434-4 3891-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)prop-2-enamide
700-169-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
257-399-1 51765-51-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-{1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxan-3-yl}propyl)prop-2-enamide
700-253-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chlorobenzhydryl)piperazine
206-137-4 303-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chlorophenyl)-2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramide
260-618-3 57206-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide
229-100-4 6410-30-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-{[3-(dimethylamino)propyl]sulfamoyl}phenyl)-2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxobutanamide
700-222-4 1065519-44-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(butoxymethyl)methacrylamide
225-929-0 5153-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(carbamoylmethyl)taurine
230-908-4 7365-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(methoxymethyl)acrylamide
222-871-8 3644-11-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(methoxymethyl)methacrylamide
222-872-3 3644-12-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(phenylsulphonyl)benzenesulphonamide
220-051-4 2618-96-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(tri(hydroxymethyl)methyl)glycine
227-193-6 5704-04-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[(triethoxysilyl)methyl]cyclohexylamine
247-744-4 26495-91-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]naphthalene-2-sulphonamide
233-360-4 10128-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide
255-473-8 41642-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2,6-dicyano-p-tolyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]methanesulphonamide
269-887-1 68385-96-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide
246-058-2 24170-60-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(4-amino-m-tolyl)ethylamino]ethyl]methanesulphonamide
202-124-2 92-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(diethylamino)phenyl]acetamide
228-937-2 6375-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(methoxydimethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-337-1 3069-33-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(Triethoxysilyl)propyl]formamide
700-340-6 76524-94-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]aniline
221-328-2 3068-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[4-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-methylpropanamide
807-621-3 1428450-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester N-aryl substituted aryl diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester of substituted diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-benzyl-N-ethylaniline
202-169-8 92-59-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-benzylethylenediamine
223-984-5 4152-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl-N-[(triethoxysilyl)methyl]butan-1-amine
810-490-5 35501-23-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyrylalanine
611-909-2 59875-04-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-C16-18 (even numbered)-alkyl-N-methyl, C16-18 (even numbered)-alkyl-1-amine
627-132-7 1227096-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-Cocoyl L-Proline
949-231-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylcyclohexanaminium (2S)-4-fluoro-4-methyl-2-({(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4'-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yl]ethyl}amino)pentanoate
700-778-8 1064076-86-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-4-[[4-(ethylamino)-m-tolylphenyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-m-toluidine monoacetate
305-170-2 94349-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-p-methoxy-α-methylphenethylamine
238-339-3 14367-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-glycyl-L-tyrosine
211-525-1 658-79-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyoctanamide
230-936-7 7377-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-isopropylacrylamide
218-638-5 2210-25-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-P,P-bis(2-methylaziridin-1-yl)phosphinamide
285-331-0 85068-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyldiallylamine
219-354-4 2424-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyldidecylamine
230-990-1 7396-58-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-octylpyridin-4-amine
265-019-0 64690-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-Palmitoylglycine
627-023-4 2441-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline monohydrochloride
218-441-4 2152-64-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1