Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 24 janvāris 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
220-120-9 2634-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt
204-886-1 128-44-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane
459-990-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
203-977-3 112-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(hexyloxy)-4-tritylbenzene
806-924-8 1391350-92-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester, reaction products of hydrogenation of di-isononylphthalates (n-butenes based)
431-890-2 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Diaminotoluene, ethoxylated and propoxylated.
614-144-2 67800-94-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
219-094-1 2356-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methoxy-6-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
937-712-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
500-051-3 26780-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-5-nitro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-254-4 932-64-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulphonyl)oxy]phenyl]azo]nicotinonitrile
261-693-5 59312-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
805-807-9 169051-76-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethylimidazole
217-101-2 1739-84-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl tolyl ether
282-199-6 84144-79-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-{3-(trimethoxysilyl)propyl}-,N-{(ethenylphenyl)methyl}derivate,hydrochlorides
605-620-0 171869-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Naphtoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid) esters with 4,6-bis(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)-1,3-dihydroxybenzene
433-990-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3'-Bipyridinium, 5'-[[4-[[4-[(1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo[1,3'-bipyridinium]-5'-yl)azo]benzoyl]amino]phenyl]azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2)
278-130-4 75214-63-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiane 2,2-dioxide
214-022-5 1073-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide
600-809-4 1072-53-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane
223-620-5 3982-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-3H-indolium chloride
259-858-1 55850-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium chloride
268-750-3 68134-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium methyl sulphate
277-232-6 73019-09-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine
259-393-4 54914-37-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethylnorbornan-2-one
232-107-5 7787-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
201-072-8 77-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
214-946-9 1222-05-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
245-890-3 23787-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5-(tert-dodecyldithio)-
813-543-0 73984-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol
939-692-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol
293-927-7 91648-65-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, copper(2+) salt (2:3)
813-272-8 309721-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2