Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 18 janvāris 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C8-12(even-numbered) linear Alkyl Esters
947-954-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Reaction product of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol with methyl diethanolamine and [3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyethyl)methylammonium chloride
947-953-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Non-volatile extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by supercritical CO2 extraction
947-952-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-p-mentha-1,8-diene and camphene and p-mentha-1,3-diene
947-949-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate
947-946-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cardanol diene and Cardanol monoene and Cardanol triene 
947-945-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized mixture of aniline, toluidines and xylidines coupled with mixture of aniline, toluidines and xylidines, subsequently diazotized then coupled with 2-naphthol
947-944-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Resin acids and Rosin acids, sodium salts and barium chloride
947-943-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl (6-isocyanatohexyl)-carbamate and bis(2-ethylhexyl) 1,6-hexan-1,6-diylbiscarbamate
947-942-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of disodium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and trisodium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-940-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
947-936-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), oligoesters with sucrose
947-933-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide p-toluenesulfonate
947-931-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, keratin, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-928-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid C12-alkyl and C18-alkyl esters, potassium salts
947-924-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols, C11-14-iso, C13 rich and phosphorus pentoxide
947-922-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated and C16-18 fatty alcohols
947-918-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of triphenyl phosphite, oleyl alcohol and alcohols, C10-16
947-909-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorinated reaction product of Vat Blue 20 (Violanthrone A, Violanthrone B and Iso-violanthrone) - Earlier known as CI Vat Blue 18
947-906-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecyl dihydrogen phosphate and cetyl alcohol
947-905-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and isomers of calcium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-903-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C18-C22 (even numbered), tetraesters with pentaerythritol
947-899-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of zirconium difluoride oxide and fluorozirconic acid
947-897-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-amino-2-methyl-1-propanol hydrochlorid (3207-12-3) and 2-amino-2-methyl-1-propanol (124-68-5)
947-894-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]aluminium, sulphuric acid and caustic soda
947-892-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetradecyl myristate and tetradecyl laurate
947-883-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of menthol and (±)-neomenthol and (±)-isomenthol
947-882-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C4 and C12-14(even numbered) alkyl esters
947-877-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of the mixture p-phenylenediamine and 4-(2-naphthalenylamino)phenol with sodium polysulfide
947-876-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C18-22 (even numbered) alkyltrimethyl, chlorides
947-874-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of amines, C16-18-alkyl and dimethyl terephthalate
947-870-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaicosanoate and tetradecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannadocosanoate
947-865-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2R)-2-[(3-chloropropyl)amino]propanoate hydrochloride
947-864-3 2222933-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{4-[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]benzoyloxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]oxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and diallyl terephthalate
947-863-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2