Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 24 janvāris 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of diphenyl ether and 9-methylene nonadecane
943-303-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
943-299-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
943-290-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
943-289-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt and hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt
943-287-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
943-285-5 1533519-84-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl(octadecyloxy)silane and octadecanol
943-282-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate
943-279-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Orange 102
943-269-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)
943-265-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Campholenaldehyde and Propionaldehyde, hydrogenated
943-243-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products from the esterification of neopentylglycol with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. and fatty acids, C18-unsaturated, dimers
943-242-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-238-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of Dialuminium Titanium Pentoxide and Strontium Calcium Aluminosilicate
943-224-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate, p-[(4-amino-2,5-xylyl)azo]benzenesulphonic acid, 3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid, copper (II) sulfate
943-210-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-5-fluoro-3-methylisobenzofuran-1(3H)-one
943-180-4 1803573-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Rhamnolipids: fermentation products of glucose with Pseudomonas bacteria
943-175-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of C18 (unsatd.) fatty acid amides/esters of diethanolamine, C16-18 (even-numbered) fatty amine ethoxylates, castor oil ethoxylates and sulfosuccinates of C18 (unsatd.) fatty acid diethanolamide, sodium salt
943-172-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
943-154-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C20-22 (even numbered) alkyl derivs.
943-152-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sucrose, glycerol and propane-1,2-diol, reaction products with C16-18(even numbered) fatty acids
943-149-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
943-145-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy- 4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-); Amines, C10-14-branched and linearalkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branchedand linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-)
943-144-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
943-142-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-{[(2-{3-[2-({[2-(methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl}amino)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)carbamoyl]oxy}propyl methacrylate and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxyethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate) and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxypropane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
943-136-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
943-133-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT)
943-098-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-endo)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine (2E)-but-2-enedioate (1:1)
943-085-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of 4-azidobutan-1-amine and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonic acid
943-084-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of: stearyl-diethanol-amine with C16-C18 saturated fatty acids
943-080-0 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate and trisodium4-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
943-063-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(1-), bis[6-(amino-κN)-5-[2-[2-(hydroxy-κO)-4-nitrophenyl]diazenyl-κN1]-N-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]-, sodium (1:1) and disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
943-062-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diastereoisomers of 1-chloro-5-(1-((5-chloro-3-methylpentyl)oxy)propoxy)-3-methylpentane and diastereoisomers of 4-((5-chloro-3-methylpentyl)oxy)-2,6-diethyl-5-methyl-1,3-dioxane
943-055-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
isopropyl (2Z)-3-iodoacrylate
943-053-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C16, n-alkanes, <2% aromatics
943-046-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamon bark obtained from the bark of Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae by distillation
943-043-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised anthranilic acid and chelated with chromium (3+), potassium salts
943-030-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonates
943-024-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Diphosphorus Pentaoxide with n-Alcohols, C8-10 (even), salted with Amines, C12-14, Tert-alkyl
943-016-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-bromopyridin-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
943-013-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2-propanediol
943-011-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even-numbered), 3-methylbutyl esters
943-007-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, oxadiazintrione
942-994-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1