Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 22 janvāris 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of sodium tris [[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (3-)] and potassium [[(quinolin-8-olate (-1)] bis[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (2-)]
946-338-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium potassium (E)-3-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
946-337-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Schiff bases, benzylidene, C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated alkyl
946-333-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-(4-methoxyphenyl)-N-[2-4-methoxyphenyl)ethyl]butan-2-amine and propan-2-ol and hydrochloric acid
946-332-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)-4-sulfamoylphenolate (2-)] cobaltate (1-) and sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
946-331-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with zinc sulfate and sodium hydroxide
946-329-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (4R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene and (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene
946-324-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6,6'-(2,2-Propanediyl)bis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine) and N-({4-[2-(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-6-yl)propan-2-yl]phenoxy}methyl)aniline
946-322-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of m-cresol and pentanoic acid
946-319-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of petrolatum (petroleum), oxidized, esterified with methanol
946-318-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-, chloride and 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]- , chloride
946-308-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-(4)-cyclooct-4-en-1-yl carbonate
946-305-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(cyclohex-3-en-1-yl)methyl 2-hydroxypropanoate
946-283-2 1864727-96-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate and [(1S*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate
946-282-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(1R)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and rel-(1R,2S)-2,6,6-trimethylcycloheptanol
946-281-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,3S)-3-aminocyclopentan-1-ol benzoate
946-279-0 1846582-38-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6,7,8,8-hexamethyl-3,3a,4,5,5a,6,7,8-octahydro-2H-indeno[4,5-b]furan, 1,1,2,3,3-pentamethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-inden-4-one and rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4H-inden-4-one
946-273-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with copper sulfate and ammonium hydroxide
946-272-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates
946-260-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation
946-253-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate
946-248-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of docosanoic acid and icosanoic acid and linoleic acid and linolenic acid and oleic acid and palmitic acid and stearic acid
946-247-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one
946-245-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts
946-212-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6,6-trimethylcycloheptanone and 3-(1,1-dimethoxyethyl)-1,1-dimethylcyclohexane
946-194-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
946-191-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene with 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
946-190-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutylaluminiumcyclohexylamine and (cyclohexylamino)(isobutyl)aluminium hydride
946-162-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol monooleate and 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol dioleate
946-155-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, potassium salts
946-154-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-ethylhexyl) terephthalate, butyl 2-ethylhexyl terephthalate, and dibutyl terephthalate
946-149-3 1571954-81-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine)
946-144-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium tris(D-gluconato(2-)-κO1,κO2)ferrate(3-) and Sodium chloride
946-138-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicone rubber base compounds, manufacture of, by-product from, thermally separated fraction
946-132-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
946-126-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N‘-di-C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl[1,2-ethanediylbis(amino-3,1-propanediyl)]diamines
946-124-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium hydrosilicate, reaction product of natural quartz sand and technical lime by a hydrothermal and tribochemical process
946-103-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-20-(even numbered, branched and linear)-alkyl esters
946-101-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono C16-20 (branched, even numbered) alkyl esters
946-099-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dodecyl sulfate, ammonium tetradecyl sulfate and ammonium alkoxy-alkyl sulfate
946-091-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (Z)-octadec-9-enol and lactic acid
946-088-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous hydrothermal synthesis product of water, calcium oxide and quartz
946-073-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with iron sulfate and ammonium hydroxide
946-072-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-en-1-yl]methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol
946-070-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl rel-3-[(1R,2R)-2-hydroxycyclohexyl]propanoate and methyl rel-3-[(1R,2S)-2-hydroxycyclohexyl]propanoate and rel-(4aR,8aR)-octahydro-2H-chromen-2-one and rel-(4aR,8aS)-octahydro-2H-chromen-2-one
946-064-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexan-1-yl 3-isocyanato-4-methylphenylcarbamate and 3,5,5-trimethylhexan-1-yl 5-isocyanato-2-methylphenylcarbamate
946-063-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1