Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 18 janvāris 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromotrichloromethane
200-886-0 75-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromotrifluoromethane
200-887-6 75-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-1,1-difluoroethane
200-891-8 75-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlorodifluoromethane
200-893-9 75-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrafluoride
200-896-5 75-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionitrile
200-909-4 75-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pinacol
200-933-5 76-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perfluoroethane
200-939-8 76-16-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluoropropane
200-941-9 76-19-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bornan-2-one
200-945-0 76-22-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
200-955-5 76-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-nitropropan-1-ol
200-957-6 76-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxymorphone
200-959-7 76-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxycodone
200-960-2 76-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Codeine
200-969-1 76-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-O-ethylmorphine
200-970-7 76-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
200-981-7 76-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1