Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 28 janvāris 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98328 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts
944-243-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-18 (even numbered)-alkyl esters, magnesium salts, compds. with triethanolamine
939-412-9 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts, compds. with triethanolamine
939-606-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts
939-291-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-262-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-10 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-332-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C16-20-alkyl esters, sodium salts
293-917-2 91648-55-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 19-062-04.
273-258-7 68955-20-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
943-502-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-C18 alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 16-062-04.
273-257-1 68955-19-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-16-alkyl esters, sodium salts
277-362-3 73296-89-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts
287-809-4 85586-07-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, magnesium salts
292-222-1 90583-23-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, potassium salts
939-693-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-265-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine
942-322-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C16-18 and C18-unsatd. alkyl) (even numbered) esters, sodium salts
939-331-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C12-13-branched and linear alkyl) esters, sodium salts
931-974-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C12-14 (even numbered)-alkyl esters, (2-hydroxylpropyl)ammonium salts
944-459-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C10-12 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-408-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfur
231-722-6 7704-34-9 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonium compounds, C11-14-alkylbis(hydroxyethyl), 2-hydroxyethyl sulfates (salts)
278-855-6 78169-20-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, shale-oil, sodium salts
297-668-0 93686-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
271-781-5 68608-26-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, magnesium salts
263-094-4 61789-87-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
263-093-9 61789-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, barium salts
263-140-3 61790-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum
263-092-3 61789-85-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-18-alkane hydroxy and C12-20-alkapolyene and C14-18-alkene and C12-20-alkene hydroxy, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl alkene and C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl hydroxy sulfonic acid sodium salt and SDA Reporting Number: 03-059-04.
273-105-4 68937-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
307-055-2 97489-15-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
931-534-0 68439-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, compds. with triethanolamine
288-492-5 85736-79-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, alkane, sodium salts
271-774-7 68608-15-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonation products of disodium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
700-855-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of disodium sulfite with (esterification products of C10-16 (even numbered) alkyl polyglycosides with maleic anhydride)
940-678-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of dipotassium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
938-999-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of (N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline, monohydrochloride and 4,4'-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis[N-phenylaniline], monohydrochloride), sodium salts
944-086-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfite liquors and Cooking liquors, white
The solution formed by reacting the sodium salts of green liquor with calcium hydroxide.
268-615-9 68131-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfite liquors and Cooking liquors, green
A solution obtained by dissolving the chemicals recovered in the alkaline pulping process in water.
268-612-2 68131-30-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfathiazole sodium
205-638-5 144-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfates of potassium, sodium and calcium, byproduct from fermentation
942-582-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfaguanidine
200-345-9 57-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfadimidine
200-346-4 57-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfadiazine
200-685-8 68-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfacetamide
205-640-6 144-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulbactam
269-878-2 68373-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sugar, invert
232-393-1 8013-17-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucrose, propoxylated
1 - 16.5 moles propoxylated
500-029-3 9049-71-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucrose, mixed acetate and isobutyrate octaesters
701-290-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucrose, glycerol and propane-1,2-diol, reaction products with C16-18(even numbered) fatty acids
943-149-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sucrose laurate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucrose and glycerol, reaction products with C12-18, C18unsatd. fatty acids
938-754-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucralfate
259-018-4 54182-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinonitrile
203-783-9 110-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Succinic anhydride, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide
943-535-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinic acid derivative, sodium salt
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic acid
203-740-4 110-15-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Subtilisin
232-752-2 9014-01-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Substituted anthraquinone compound
474-180-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SUBSTANCE SC116510
422-140-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE SC108745
423-650-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Substance S190661
445-080-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Substance S190661
445-080-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE S166762
426-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE S164185
420-540-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE S160143
423-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE S159521
415-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE S123923
434-130-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE S123492
421-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Substance H112287
405-770-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE DS6017
425-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUBSTANCE 717W91
425-680-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Suberonitrile
211-089-2 629-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Suberic acid
208-010-9 505-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Suberic acid
208-010-9 505-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styrene-4-sulfonyl chloride
404-770-2 2633-67-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styrax benzoin, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Styrax benzoin, Styracaceae.
284-557-7 84929-79-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styleze W-20
437-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Strontium zirconium trioxide
234-847-4 12036-39-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium titanium trioxide
235-044-1 12060-59-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium tartrate
212-774-9 868-19-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium sulphide
215-249-2 1314-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium sulphate
231-850-2 7759-02-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium peroxide
215-224-6 1314-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2