Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 22 janvāris 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-Dodecene, homopolymer, hydrogenated (Consisting of 50 wt % or more of species of the same M.Wt)
604-769-9 151006-63-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Dodecene, polymer with 1-decene, hydrogenated
604-767-8 151006-60-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecyl-1H-imidazole
224-314-4 4303-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecylpyridinium chloride
203-232-2 104-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2,2-difluoroethanol
679-865-7 148992-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(4-pentyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
603-125-4 126163-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
922-707-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-benzene
605-718-3 174350-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-butylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
923-035-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
603-006-7 124728-62-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-benzene
603-009-3 124729-02-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1-cyclohexene-1-yl]-benzene
611-450-8 570384-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2,3-difluoro-4-[trans-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-cyclohexyl-benzene
603-007-2 124728-81-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-benzene
602-941-8 123560-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2,3-difluorobenzene
441-000-4 121219-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethoxy-2,3-difluorobenzene
441-000-4 121219-07-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
213-690-5 1002-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxypropan-2-ol
216-374-5 1569-02-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxonicotinamide
249-433-9 29097-12-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-2-oxonicotinonitrile
256-456-8 49744-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1-methylmorpholinium bromide
418-250-8 65756-41-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
418-200-5 69227-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
418-200-5 69227-51-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-14-diethoxycarbonyl-1,2,3,4,5,6,12,12b-octahydro-indolo[2,3-a]tetrahydro-pyranyl[2,3-c]quinolyzine
603-893-0 135099-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethyl-1H-imidazole
230-403-9 7098-07-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1H-imidazole
230-403-9 7098-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-(nitromethylene)pyrrolidine
247-494-6 26171-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethyl-2-[1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,4-trimethyl-6-quinolyl]benz[cd]indolium chloride
264-497-8 63817-45-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-hydroxypyridinium bromide
279-588-8 80866-84-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate
604-344-8 143314-17-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
671-177-5 143314-16-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate (1:1)
604-453-0 145022-45-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium benzoate
695-723-7 150999-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolinium tosylate
419-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecaboylic acid
619-317-6 98079-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethylazepan-2-one
606-384-1 19797-08-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpiperazine
226-166-6 5308-25-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethylpiperidin-3-ol
236-584-0 13444-24-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethylpiperidine
212-161-6 766-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpyrrolidin-2-one
220-250-6 2687-91-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine
247-466-3 26116-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexyl acetate
226-040-0 5240-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-fluoro-2-nitrobenzene
216-088-0 1493-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-fluoro-3-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
443-100-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-fluoro-4-nitrobenzene
206-502-8 350-46-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-fluoro-4-nitrobenzene
206-502-8 350-46-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-fluoronaphthalene
206-287-0 321-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hexanol, 2-ethyl-, manuf. of, by-products from, distn. residues
The complex combination of products produced by the distillation of products from a 2-ethyl-1-hexanol manufacturing process. It consists predominantly of organic compounds such as alcohols, aldehydes, esters, carboxylic acids and acetals having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C16 and boiling in the range of 150°C to 308°C (302°F to 586°F).
271-832-1 68609-68-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hexen-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
943-512-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulfate (2:1)
696-231-5 1361000-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hexylpyridinium chloride
612-956-1 6220-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-hydrazino-3-(methylthio)propan-2-ol
238-332-5 14359-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene-bisphosphonic acid
600-654-2 105462-24-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-hydroxy-2-methylpentan-3-one
939-893-5 27970-79-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone
216-475-4 1594-08-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
418-330-2 162241-33-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one, compound with 2-aminoethanol (1:1)
272-574-2 68890-66-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-5-(2-methylpropyloxycarbonylamino)-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthoamide
406-210-2 110560-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-hydroxybenzotriazole
219-989-7 2592-95-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
457-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
457-730-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl (2-benzoyl)benzoate; reaction mass of: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl (2-benzoyl)benzoate; x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(or -ethyl) (2-benzoyl)benzoate
419-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-hydroxyoctan-2-one
828-229-9 7019-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-imidazol-1-yl-octadecan-2-ol
434-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-imino-1H-isoindol-3-amine
222-426-8 3468-11-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-iodopropane
203-460-2 107-08-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-iodopyrrolidine-2,5-dione
208-221-6 516-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isocyanato-2(or 4)-(4-isocyanatobenzyl)benzene and their reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and butane-1,3-diol and propylene glycol
701-029-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isocyanato-3-(methylsulfanyl)benzene
626-058-2 28479-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isocyanatooctadecane 1-isocyanatohexadecane
907-349-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-1H-pyrazole
823-314-7 18952-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
229-934-9 6846-50-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol
944-023-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methoxy-2-nitro-4-phenylbenzene
605-152-7 15854-73-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxy-2-propylamine
422-550-4 37143-54-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methoxycyclododecene
917-624-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxyhexane
225-263-0 4747-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methoxypropan-2-ol
203-539-1 107-98-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Methyl piperidine-4-carboxylic acid diethylamide Hydrochloride hydrate
947-089-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Methyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
815-057-4 71985-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-1,2-ethanediyl dioleate
203-315-3 105-62-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-1-phenylethyl peroxyneodecanoate
247-956-7 26748-47-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-2-pyrrolidone
212-828-1 872-50-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride
943-430-2 1643141-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-METHYL-3-(2-METHYLPROPYL)CYCLOHEXANOL
434-380-8 215231-33-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Methyl-3-nitro-guanidine
433-400-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-3-phenyl-1-piperazine
431-180-2 5271-27-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methyl-3-phenylpropylamine
244-942-2 22374-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-phenylpropylamine
244-942-2 22374-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1