Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 18 janvāris 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,3H,5H-Oxazolo[3,4-c]oxazole, 3,5-bis(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)dihydro-
700-437-3 1196069-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs.
263-170-7 61791-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
263-171-2 61791-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride N,N'-bis(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs.
275-170-4 71077-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3-bis[[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]]propionohydrazide
251-156-3 32687-78-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
236-747-6 13473-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-anilino-6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
274-641-1 70516-41-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2''-dihydroxy-4,4''-(2-hydroxy-propane-1,3-diyldioxy)dibenzophenone
424-210-0 23911-85-5 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol
225-208-0 4719-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol citrate
249-576-7 29340-81-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-Nitrilotriethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-094-8 37208-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
243-494-5 20062-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-107-7 40039-93-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2,4,6-tribromophenol
500-399-6 158725-44-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with Propylene oxide and n-butyl glycidyl ether
926-564-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(1,3-phenylene)bis(4,5-dihydro-1,3-oxazole)
421-510-3 34052-90-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one]
257-055-0 51202-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis(1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione)
255-078-0 40783-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(2-methylpropylidene)bis[4,6-xylenol]
251-394-8 33145-10-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C12-14 evennumbered alkyl imino) diethanol
946-745-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C16-18 (even numbered) alkyl imino) diethanol
620-539-0 1218787-30-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol
620-540-6 1218787-32-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(cyclohexylimino)bisethanol
224-809-5 4500-29-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
203-953-2 112-27-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(methylenebis((2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene))bis oxirane
439-910-1 93705-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(naphthalene-1,4-diyl)bis(benzoxazole)
225-803-5 5089-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol
246-807-3 25307-17-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octylimino)bisethanol
239-555-0 15520-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(p-phenylenediethene-2,1-diyl)bisbenzonitrile
235-835-1 13001-39-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
227-057-6 5625-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis[5-methylbenzoxazole]
219-260-3 2397-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole
216-245-3 1533-45-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1,1-dimethylethyl)imino]bisethanol
218-480-7 2160-93-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate
242-895-2 19224-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
216-823-5 1675-54-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(cyclohexane-4,1-diyloxymethylene)]bisoxirane
236-502-3 13410-58-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane
221-346-0 3072-84-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]
244-776-0 22094-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]
228-787-8 6358-85-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]
225-822-9 5102-83-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
224-867-1 4531-49-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide]
226-789-3 5468-75-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
226-939-8 5567-15-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
250-799-7 31775-20-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
250-797-6 31775-16-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-methylphenyl)-3-oxobutyramide]
228-771-0 6358-37-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]
229-388-1 6505-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-nonylphenol]
268-048-7 67990-27-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3-acetamidophenyl)imino]diethyl diacetate
248-196-9 27059-08-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol
221-359-1 3077-12-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bisethanol
203-028-3 102-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol
425-950-7 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]diethyl diacetate
216-251-6 1533-78-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]phenyl]imino]bisethyl bis(hydrogen sulphate), potassium sodium salt
287-719-5 85567-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-chlorophenyl]imino]bisethanol
241-481-9 17464-91-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol
251-410-3 33229-34-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]imino]bisethyl diacetate
255-940-6 42783-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate
222-813-1 3618-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate
222-814-7 3618-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[azobis(1-methylethylidene)]bis[4,5-dihydro-1H-imidazole dihydrochloride
248-655-3 27776-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[cyclohexane-1,1-diylbis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
810-464-3 13446-84-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bisethyl diacetate
203-846-0 111-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
245-516-9 23243-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxymethylene)]bisoxirane
218-746-2 2224-15-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
278-770-4 77804-81-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bisacetic acid
237-655-9 13887-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
245-509-0 23235-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[propane-1,3-diylbis(oxy)]bis(3'',5,5''-tri-tert-butyl-5'-methyl-1,1':3',1''-terphenyl-2'-ol)
600-548-6 1042662-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2,4-dimethylvaleronitrile]
224-583-8 4419-11-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2-methylbutyronitrile]
236-740-8 13472-08-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1