Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 24 janvāris 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
205-619-1 144-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,5,5-tetramethyl-1,4,2,5-dioxadisilinane
700-244-4 5895-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,5-trimethyl-5-pentylcyclopentan-1-one
265-779-3 65443-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE
457-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE
457-070-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol
408-020-5 109678-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-1-{2-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]ethyl}piperidin-4-yl 3,5,5-trimethylhexanoate
941-267-1 1445870-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinooxy
220-778-7 2896-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone
212-554-2 826-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl acrylate
415-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine
253-197-2 36768-62-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-substituted-piperidinyl-1-oxy
482-430-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
219-291-2 2403-88-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
219-291-2 2403-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl dodecanoate
700-503-1 101238-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidine
212-199-3 768-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
219-888-8 2564-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinylmagnesium chloride
627-067-4 215863-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
226-403-3 5394-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,8-trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-methanol
214-498-4 1136-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carbaldehyde
922-317-1 6560-65-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(3,5-dibromo-4-(3-acryloyloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl)propane
436-220-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane
401-720-1 6807-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol
211-661-1 682-09-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
221-967-7 3296-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-073-3 31452-80-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) bis(phosphate)
809-920-4 1047637-37-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)trimethylene bis(bis(2-chloroethyl)phosphate)
253-760-2 38051-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-665-2 25151-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
225-306-3 4767-03-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(methylthio)propane
478-900-1 6156-18-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis({[3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoate
700-404-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[(allyloxy)methyl]butyl (3-{[({2,2-bis[(allyloxy)methyl]butoxy}carbonyl)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)carbamate
946-937-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
247-279-7 25811-35-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diisononanoate
298-364-0 93803-89-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
263-423-1 62125-22-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
238-430-8 14450-05-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxopentyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl divalerate
239-937-7 15834-04-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bis(2-ethylhexanoate)
230-743-8 7299-99-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(2-hexyl-1-oxodecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(2-hexyldecanoate)
262-334-5 60623-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(mercaptoacetyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(mercaptoacetate)
233-482-8 10193-99-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[3-(dodecylthio)-1-oxopropoxy]methyl]propane-1,3-diyl bis[3-(dodecylthio)propionate]
249-720-9 29598-76-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-di(tetrahydrofuryl)propane
700-263-8 89686-69-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dialkyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane; reaction products with ethylene oxide (alkyl is C1-12 and the sum to C13, average degree of ethoxylation is 3.5)
430-580-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dibromo-2-nitroethanol
412-380-9 69094-18-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane
206-190-3 306-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dichloro-1,3-benzodioxol
426-850-6 2032-75-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone
619-372-6 98730-04-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamide
449-950-1 34640-92-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
216-431-4 1583-59-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
216-431-4 1583-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid methyl ester
616-458-5 773873-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-difluoro-benzo[1,3]dioxole-4-carbaldehyde
700-476-6 119895-68-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Difluoroethanamine
671-709-6 430-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one
246-386-6 24650-42-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethoxy-N-{2-oxo-2-[(2-phenylethyl)amino]ethyl}ethanaminium chloride
805-591-6 210223-97-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxyethylamine
245-026-5 22483-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxyethylmethylamine
204-520-0 122-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl 3-methyl-3-butenyl propanoate
415-610-6 104468-21-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
217-992-8 2033-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
217-992-8 2033-24-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl didecanoate
248-688-3 27841-06-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl dioctanoate
250-575-9 31335-74-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl dioleate
255-713-1 42222-50-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(3-methylpent-4-en-1-yl)oxirane
604-772-5 15103-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(3-methylpenta-2,4-dienyl)oxirane
273-870-4 69103-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(m-tolyl)propanal
440-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(m-tolyl)propanal
440-720-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propanal
700-569-1 23588-51-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl acetate
811-188-6 16184-79-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate
468-880-2 102985-93-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate
468-880-2 102985-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-phenylpropanol
236-400-9 13351-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-phenylpropionaldehyde
213-771-5 1009-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
445-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dimethyl-4-methylidene-1,3-dioxolane
690-680-0 19358-05-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-4H-1,3,2-benzodioxasilin-4-one
418-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutyric acid
209-865-0 595-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylbutyryl chloride
227-478-5 5856-77-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyloxirane
209-193-8 558-30-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
230-819-0 7328-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
204-781-0 126-30-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl 2-ethylhexanoate
249-060-1 28510-23-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
255-180-5 41026-17-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dibenzoate
224-081-9 4196-89-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dinonanoate
239-938-2 15834-05-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylthiazolidine
242-980-4 19351-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one
239-581-2 15535-79-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2