Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 17 februāris 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trimethyl citrate
216-449-2 1587-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyvinylsilane
220-449-8 2768-02-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxysilane
219-637-2 2487-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxyphenylsilane
221-066-9 2996-92-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
288-657-1 85857-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
242-272-5 18395-30-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimetazidine
225-690-2 5011-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese bis(orthophosphate)
237-997-9 14154-09-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium dicitrate
222-093-9 3344-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium bis(orthophosphate)
231-824-0 7757-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilithium nitride
247-475-2 26134-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium hexafluoroaluminate
237-509-4 13821-20-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilead dioxide phosphonate
235-252-2 12141-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl phosphite
278-758-9 77745-66-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
276-594-2 72361-35-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisooctylamine
247-092-0 25549-16-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisooctyl 2,2',2''-[(octylstannylidyne)tris(thio)]triacetate
247-665-5 26401-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
258-847-9 53894-23-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononanoic acid, triester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol] tris(2-ethylhexanoate)
270-560-0 68443-84-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl phosphite
246-998-3 25448-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
253-138-0 36631-30-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutylchlorosilane
454-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisobutyl phosphate
204-798-3 126-71-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron tetraoxide
215-277-5 1317-61-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron phosphide
234-682-8 12023-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron bis(orthophosphate)
239-018-0 14940-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen tris[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''](propan-2-olato)titanate(3-), branched and linear
271-587-0 68585-78-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen trifluoro[phosphato(3-)-O]borate(3-)
237-149-8 13669-76-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-), compound with N,N'-di(o-tolyl)guanidine (1:3)
277-086-3 72928-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyphenidyl
205-614-4 144-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexylaluminium
214-241-6 1116-73-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
684-206-1 258864-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexyl phosphate
219-774-8 2528-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl O-acetylcitrate
810-150-6 24817-92-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexadecyl citrate
224-931-9 4560-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIGONOX R-964
439-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX 267
439-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triglycerides, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated), maleated
941-396-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triglycerides, C16 and C18 (unsaturated)
947-787-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
695-121-4 1178870-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
614-270-8 68082-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethansulfonamide
431-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonyl chloride
207-009-0 421-83-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic anhydride
206-616-8 358-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethane
200-872-4 75-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroiodomethane
219-014-5 2314-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetyl chloride
206-556-2 354-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron
209-783-5 593-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethyl)oxirane
207-050-4 428-59-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
214-703-7 1187-93-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(tetrahydrofuran)boron
207-325-9 462-34-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
234-018-7 10493-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(isopropylamine)boron
223-230-5 3776-04-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluormethanesulfonic acid 4-(trans-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenyl ester
921-739-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylsilane
210-535-3 617-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylmethylammonium Tetrafluoroborate
614-970-3 69444-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylgallium
214-232-7 1115-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyldialuminium trichloride
235-137-7 12075-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylborane
202-620-9 97-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium p-toluenesulphonate
239-421-1 15404-00-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium fluoride
277-550-5 73602-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2