Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 11 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tris(2-methylphenyl)phosphine
228-193-9 6163-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
213-934-0 1067-53-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate
249-655-6 29463-06-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium acetate
238-874-2 14806-72-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(2-hydroxyethyl)ammonium 6-(3,5,5-trimethylhexanamido)hexanoate
701-138-0 242482-67-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
212-660-9 839-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) orthoborate
219-581-9 2467-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
222-020-0 3319-31-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) 2-(acetyloxy)propane-1,2,3-tricarboxylate
205-617-0 144-15-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)ammonium 3-acetoacetamido-4-methoxybenzenesulfonate
403-760-5 68030-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-(2-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)orthoborate
924-843-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite
250-709-6 31570-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(1-phenylethyl)phenol
247-155-2 25640-71-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(1,3-dihydroxyprop-2-yl) borate
700-066-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylammonium dihydrogenphosphate
433-700-3 35687-90-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropan-2-ylsilyl 2-methylprop-2-enoate
700-182-8 134652-60-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tripotassium trihydrogen phosphate dihydrate
700-282-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium propylsilanetriolate
299-135-8 93857-00-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium orthophosphate
231-907-1 7778-53-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
241-543-5 17572-97-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hexacyanoferrate
237-323-3 13746-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hexacyanocobaltate
237-742-1 13963-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium citrate
212-755-5 866-84-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium [5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
304-149-5 94246-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripiperazine dicitrate
205-622-8 144-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylsulfoniumperfluoro-1-butanesufonate
478-340-8 144317-44-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triphenylsulfonium triflate
432-340-4 66003-78-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenylsulfonium nonafluorobutanesulfonate
477-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanol
200-988-5 76-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanethiol
223-020-3 3695-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenyl(((1r,4r)-4-((E)-prop-1-en-1-yl)cyclohexyl)methyl)phosphonium iodide
610-150-4 438193-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctylstannane
413-320-4 869-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylphosphine
225-234-2 4731-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctylaluminium
213-964-4 1070-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
252-552-9 35415-27-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinickel disulphide
234-829-6 12035-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinickel dicitrate
227-873-2 6018-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimorpholinophosphine oxide
224-662-7 4441-12-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimipramine
212-008-3 739-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylvinylsilane
212-042-9 754-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylsilylcarbonitrile
231-657-3 7677-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilylacetylene
213-919-9 1066-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trimethylsilyl undec-10-enoate
607-358-2 24338-09-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
248-565-4 27607-77-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
233-892-7 10416-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
247-103-9 25561-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium iodide
217-204-2 1774-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium chloride
225-724-6 5034-06-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylolpropane, mixed triesters with decanoic, heptanoic, octanoic, and 3,5,5-trimethylhexanoic acids
946-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctylammonium methyl sulphate
265-332-2 65059-42-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium chloride
203-929-1 112-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium bromide
214-294-5 1120-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylindium, adduct with 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane
441-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trimethylindium
222-200-9 3385-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylgallium
215-897-6 1445-79-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylenediamine
203-702-7 109-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine, N-oxide
214-675-6 1184-78-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylaluminium
200-853-0 75-24-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylacetic anhydride
216-263-1 1538-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl[2-(phosphonooxy)ethyl]ammonium chloride, calcium salt (1:1)
225-403-0 4826-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxoallyl)amino]propylammonium chloride
256-181-3 45021-77-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl sulphate
304-990-8 94313-91-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl(octadecyloxy)silane
242-554-8 18748-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphonoacetate
227-663-0 5927-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphite
204-471-5 121-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphate
208-144-8 512-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2