Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
260-925-2 57741-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-958-5 70865-30-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(cyclohexylmethylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
251-257-2 32846-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
267-090-3 67786-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulphonyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
228-359-0 6245-60-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
227-492-1 5858-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6,14-diethyl-1,1,1,2,2,18,18,19,19,19-decafluoro-8,12-dioxo-10-({[1-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)butan-2-yl]oxy}carbonyl)-4,7,13,16-tetraoxanonadecane-9-sulfonate
700-541-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-L-prolinate
249-277-1 28874-51-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-DL-prolinate
259-234-9 54571-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-1-palmitoyl-L-prolinate
261-406-3 58725-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-N-butylbenzotriazole
404-450-2 118685-34-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-N-butylbenzotriazole
404-450-2 118685-34-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 5-methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazinecarboxamidate
283-029-3 84522-34-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-mercapto-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-thiazole-4-carboxylate
610-355-9 475112-25-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-[[4-acetamido-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
278-103-7 75198-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
263-560-7 62476-59-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-4-chloro-2-(furan-2-ylmethyl)anthranilate
255-526-5 41733-55-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazolesulphonate
299-370-6 93859-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-(4-amino-6-(4-((E)-4-(4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-6-(8-hydroxy-7-((E)-phenyldiazenyl)-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatostyryl)-3-sulfonatophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-((E)-phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
946-752-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-(2-carboxyphenylazo)-6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
435-800-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-vinylbenzenesulphonate
220-266-3 2695-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-sulfophenyl-6-((1-oxononyl)amino)hexanoate
417-550-6 168151-92-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide
252-488-1 35285-69-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-oxovalerate
243-378-4 19856-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate
275-203-2 71119-23-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxyphenylglycolate
273-967-1 69322-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxyphenolate
701-006-2 30008-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
228-050-0 6099-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxybenzenesulphonate
212-550-0 825-90-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-fluorobenzenesulfinate
617-339-0 824-80-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-fluorobenzenesulfinate
617-339-0 824-80-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide
252-487-6 35285-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonate
241-680-0 17691-19-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-[4-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-675-2 72479-28-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate
406-190-5 54322-20-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-aminonaphthalene-1-sulphonate
204-975-5 130-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-aminobenzoate
209-080-3 555-06-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-amino-m-xylene-5-sulphonate
264-925-3 64501-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-903-1 1064-48-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[[4-[(4-hydroxy-2-methylphenyl)azo]phenyl]amino]-3-nitrobenzenesulphonate
274-950-1 70865-20-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[[3-(acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
274-675-7 70571-81-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[[2-methyl-4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]anilino]-3-nitrobenzenesulphonate
235-406-9 12220-06-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
233-373-5 10132-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-(4-hydroxyphenylazo)phenylamino]-3-nitrobenzenesulfonate
416-370-5 156738-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 4-[(C16-18-(even numbered)-alkylamino)carbonyl]benzoate
701-278-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate
224-618-7 4430-18-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonate
274-105-7 69762-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4-[(4-chlorobenzoyl)amino]benzoate
807-461-4 1489170-67-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate
211-199-0 633-96-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate
225-714-1 5026-62-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
627-063-2 1134960-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzenesulphonate
281-719-9 84029-45-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-(4-chloro-6-(N-ethylanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-(1-(2-chlorophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazol-4-ylazo)benzenesulfonate
407-800-2 136213-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(4-(2-hydroxynaphthalenylazo)phenylazo)benzenesulphonate
229-029-9 6406-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(3-methyl-4-(4-methyl-3-(phenylaminosulphonyl)phenylazo)-5-hydroxypyrazol-1-yl)benzenesulphonate
228-810-1 6359-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-methylprop-2-en-1-yl)benzenesulphonate
214-901-3 1208-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate
278-169-7 75277-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate
400-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-ide
476-160-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-ide
476-160-4 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide
265-004-9 64665-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4(-2-hydroxy-1-naphthylazo)naphthalenesulphonate
216-760-3 1658-56-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oate
206-132-7 302-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-sulphonatopropyl acrylate
239-806-4 15717-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-nitrosulphanilate
225-735-6 5042-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate
204-857-3 127-68-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
428-420-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-methylsulphanilate
264-172-0 63450-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-mercaptopropanesulphonate
241-620-3 17636-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
238-063-3 14206-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulphonate
264-719-3 64173-96-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
204-807-0 126-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonate
277-907-5 74525-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-amino-2,4,6-triiodobernzoate
614-015-0 67031-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-acetoacetylamino-4-methoxytolyl-6-sulfonate
411-680-7 133167-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[{4-[{5-cyano-2,6-bis[(3-methoxyalkyl)amino]alkylpyridin-3-yl}diazenyl]dialkylphenyl}diazenyl]benzenesulfonate
809-938-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
274-366-7 70179-77-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-[(2-ethoxy-5-methylphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
273-386-3 68959-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-(benzoylethylamino)-2-methylphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
228-358-5 6245-59-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[3-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonate
264-129-6 63405-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[(dimethylamino)thioxomethyl]thio]propanesulphonate
242-644-7 18880-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonate
227-973-6 6054-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 3-[(2,3-dicyanophenyl)thio]propane-1-sulfonate
940-667-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonate
218-145-5 2052-25-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate
209-608-2 587-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolate
418-410-7 139122-78-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
700-631-8 102601-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)propanesulphonate
256-401-8 49625-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate
258-004-5 52556-42-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(4-methyl-2-nitrophenoxy)propanesulphonate
279-282-4 79817-52-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
403-080-9 92484-48-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
403-080-9 92484-48-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-(2-propyn-1-yloxy)-1-propanesulfonate
608-454-7 30290-53-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1