Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 11 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Solvate of di-tert-butyl {5-bromo-3-[(1R)-1-(2-{[(5-cyano-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)carbamoyl}-5-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-yl}-2-imidodicarbonate with 2-methylbutan-2-ol (1:1)
812-621-1 1910113-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of [2-(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid and tetrahydrofuran (1:1)
700-239-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of 1-{2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl}piperazine hydrobromide with propan-2-ol (1:1:1)
810-134-9 1678502-75-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of (4R)-1-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutyl}-4-hydroxy-L-proline with tetrahydrofuran (1:1)
941-817-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol with 2-butyne-1, 4-diol (1:1)
619-496-0 960404-59-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Solvate of (17-beta)-17-(phosphonooxy)estra-1(10),2,4-trien-3-yl bis(2-chloroethyl)carbamate with propan-2-ol (1:1)
613-750-4 65175-01-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Soluble extract by hydrolysis of Ascophyllum nodosum (Fucacea)
700-983-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Solsperse 5000
404-170-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
SOLSPERSE 25000
400-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Solid Recovered Fuel (Municipal Solid Waste and similar wastes, processed)
700-869-2 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sol-Gel reaction of zirconium alkoxide, acetylacetone, alcohols, water and hydrochloric acid
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
SOKYD-ACETO
440-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium;2-hexadecylsulfanyl-1H-benzimidazole-5-sulfonate
616-081-6 743423-33-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium;2-chloroprop-2-enoate;hydrate
608-818-5 32997-86-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium; 5-benzoyl-α-methyl-2-thiopheneacetic acid
923-143-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium/triethanolamine- 6-(2,5-dioxo-3-C12-18-alkenyl(even and odd, branched, unsaturated)-pyrrolidin-1-yl)hexanoate
800-766-3 1424148-97-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium/triethanolamine 4-((2-hydroxyethyl)amino)-3-pentaproenyl-4-oxobutanoate
800-765-8 1424149-03-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium/potassium-7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chlor-6-({2-[(4-fluor-6- {[substitutedphenyl]amino}- heteromonocyclyl)amino]propyl}amino)- heteromonocyclyl]amino}-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]- naphthalinpolysulfonate
466-490-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium-6-[(3-carboxylatopropanoyl)amino]-2-[(3carboxypropanoyl)amino]hexanoic acid
943-389-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium, potassium, lithium 5-amino-3,6-bis(5-(4-chloro-6-(methyl-(2-methylaminoacetyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
430-090-0 205764-96-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium, ammonium, 2-amino-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzenesulfonate
937-657-6 1362924-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium(S)-3-benzyloxycarbonylamino-2-methyl-4-oxo-azetidine-1-sulphonate
451-640-6 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0.5 y = 1.5
418-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium β-alaninate
240-734-0 16690-93-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium α-hydroxybenzylphosphinate
231-313-2 7492-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium {[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]sulfonyl}azanide
700-926-1 227605-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium zirconium lactate
239-570-2 15529-67-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium valproate
213-961-8 1069-66-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium undec-10-enoate
222-264-8 3398-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O')ferrate(1-)
240-299-7 16143-80-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium trifluoromethylsulphinate
678-523-4 2926-29-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphonate
211-522-5 657-84-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphinate
212-538-5 824-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphinate
212-538-5 824-79-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium thiosulphate
231-867-5 7772-98-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium thiocyanate
208-754-4 540-72-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium tetrafluoroborate
237-340-6 13755-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium taurinate
230-875-6 7347-25-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SODIUM SURFACTIN
444-240-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium sulphite
231-821-4 7757-83-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium sulphite
231-821-4 7757-83-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphate
231-820-9 7757-82-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium sulphate
231-820-9 7757-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphamidate
237-572-8 13845-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium sulfide (Na2(Sx))
215-686-9 1344-08-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium selenite
233-267-9 10102-18-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium selenate
236-501-8 13410-01-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium sarcosinate
224-338-5 4316-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid (4-7 Na:1)
947-369-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [[(phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid (5-7:1)
701-216-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [[(phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid (1-3 Na:1)
701-215-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid (2-3:1)
701-238-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid (1-2:1)
701-237-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium salt of the polymer of: sodium 2-methyl-buta-1,3-diene-1-sulfonate with acrylic acid and 2-hydroxyethyl-2-methylacrylate
429-720-7 184246-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium salt of 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid
435-350-7 141250-43-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium salicylate
200-198-0 54-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium rhenate
236-742-9 13472-33-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium rac-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propanesulfonate
811-179-7 1609934-65-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-olate
844-934-4 1224944-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium propanolate
229-895-8 6819-41-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium propan-2-olate
211-673-7 683-60-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium prop-2-enesulphonate
219-676-5 2495-39-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium potassium (E)-3-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
946-337-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium piperidine-1-carbodithioate
212-843-3 873-57-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium phosphinate
231-669-9 7681-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium phenylacetate
204-052-7 114-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium phenoxyacetate hemihydrate
222-746-8 3598-16-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium phenoxyacetate hemihydrate
222-746-8 3598-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium phenolates and benzoate from tar oils and phenol resins manufacturing wastewater treatment
700-588-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium permanganate
233-251-1 10101-50-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium periodate
232-197-6 7790-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium perchlorate
231-511-9 7601-89-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-cumenesulphonate
239-854-6 15763-76-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-chloro-m-cresolate
239-825-8 15733-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzenesulphonate
223-989-2 4156-21-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-(3-amino-4-methylbenzamido)benzenesulphonate
275-177-2 71077-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium Olivoyl Glutamate
944-266-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium octyl sulphate
205-535-5 142-31-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium octane-1-sulphonate monohydrate
226-195-4 5324-84-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium O-isopentyl dithiocarbonate
807-374-1 2540-36-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-ethyl dithiocarbonate
205-440-9 140-90-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diisopropyl dithiophosphate
248-322-2 27205-99-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diisobutyl phosphorothioate
610-992-2 53378-52-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diisobutyl dithiophosphate
258-508-5 53378-51-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diethyl dithiophosphate
222-079-2 3338-24-7 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1