Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tetrapotassium 4-[5-[3-carboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylidene]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienylidene]-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazole-3-carboxylate
430-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrapotassium 2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonatophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-hydroxypyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-3-ethoxycarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzene-1,4-disulfonate
405-240-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphosphorus trisulphide
215-245-0 1314-85-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium, Trihydrogen-bis(methylenediphenolate
484-270-9 318276-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium trihydrogen bis(o,o'-xynaphthalenediolato)
484-430-8 502157-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium tetrakis(1-naphthoyloxy) borate (1-)
429-410-1 182235-77-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenyl m-phenylene bis(phosphate)
260-830-6 57583-54-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraol
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraoctyltin
222-733-7 3590-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraoctylammonium bromide
238-936-9 14866-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylenediamine
203-782-3 110-60-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylene dimethacrylate
218-218-1 2082-81-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethyl orthosilicate
211-656-4 681-84-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethyl 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(1-acetyl-2-oxoethane-1,2-diyl)azo]]bisterephthalate
271-176-6 68516-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralithium pentatitanium dodecaoxide
619-916-2 12031-95-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralithium 7-amino-1-hydroxy-2-(7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalene-3,6-disulfonate
405-150-4 106028-58-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralithium 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
403-660-1 107246-80-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralithium 5,5'-[vinylenebis[(3-sulphonato-4,1-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylate]
258-605-2 53523-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetralithium 2-[6-[7-[2-(carboxylato)phenylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazine-2-ylamino]benzoate
440-460-3 252579-81-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralead trioxide sulphate
235-380-9 12202-17-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis{9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium} C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate]
700-761-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis[[2,2',2''-nitrilotris[ethanolato]](1-)-N,O]zirconium
309-811-7 101033-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrakis[({bis[4-(dimethylamino)phenyl] and 4-(methylamino)phenyl} or {4-(dimethylamino)phenyl and bis[4-(methylamino)phenyl]} or {tris[4-(dimethylamino)phenyl]}methylium)]C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate].
700-759-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(tritolyl phosphite )nickel
252-777-2 35884-66-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
238-086-9 14221-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(tetramethylammonium)-3,3'-(6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diylbisimino(2-methyl-4,1-phenyleneazo))bisnaphthalene-1,5-disulfonate
405-950-3 131013-83-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(tetramethylammonium) 6-amino-4-hydroxy-3-(7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
405-170-3 116340-05-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')zirconium
241-510-5 17501-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(isobutyrato)zirconium
619-635-5 12567-73-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-760-8 117342-25-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(diethyldithiocarbamato-S,S')tellurium
244-121-9 20941-65-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(diethylamino)titanium
437-500-7 4419-47-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium) 3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatophenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatophenylamino)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
434-840-8 225786-91-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(bis(2-ethylhexyl)ammonium)molybdate(VI)
451-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(2-hydroxyethyl)ammonium hydroxide
211-158-7 631-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
221-508-0 3126-80-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-butoxyethyl) orthosilicate
242-560-0 18765-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate
432-770-2 139189-30-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(1-piperidyl)phosphonium chloride
606-711-8 211385-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrakis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-1,2,3,4-butanetetracarboxylate
428-070-1 91788-83-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate
216-765-0 1660-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrairon tris(pyrophosphate)
233-190-0 10058-44-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde
407-330-8 61571-06-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
204-783-1 126-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene
203-728-9 110-01-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrophthalic anhydride
247-570-9 26266-63-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydromethylphthalic anhydride
234-290-7 11070-44-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(4-)
238-200-7 14285-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfurylamine
225-351-9 4795-29-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofurfurylamine
225-351-9 4795-29-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
219-529-5 2455-24-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl acrylate
219-268-7 2399-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
629-664-5 79710-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrahydrofuran-2-carbonyl chloride
922-279-6 52449-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran--borane
237-881-8 14044-65-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrocyclopenta[c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
227-285-6 5763-44-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)furan-2-propionic acid
246-926-0 25379-26-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
251-201-7 32764-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
249-967-2 29943-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
218-210-8 2081-44-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
251-823-9 34090-76-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methylene-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
262-475-2 60857-05-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran
225-207-5 4717-96-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran
225-207-5 4717-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
303-662-1 94201-73-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-enyl)pyran
240-457-5 16409-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yl acetate
242-640-5 18871-14-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-3-methylfuran
236-537-4 13423-15-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrahydro-3-methyl-5-((2-phenylthio)thiazol-5-ylmethyl)-[4H]-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
427-600-9 192439-46-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-3-(phenylmethyl)-2H-Pyran
458-610-1 60466-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
261-490-1 58909-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-2-isobutyl-4-methyl-2H-pyran
236-770-1 13477-62-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-furancarboxylic acid
605-530-1 16874-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2