Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 12 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97524 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
C18-C22 alcohols (even numbered), reaction products with maleic anhydride and Sodium bisulfite
939-404-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(4E)-4-(C13-C17)alkylidene-3-(C12-C16)alkyloxetan-2-one
939-401-9 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(cis-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol and 2-(trans-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol and cis-1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexanol and trans-1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexanol
939-396-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, butyl glycoside
939-389-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium(III) complexes with 3-(4-{[2-hydroxy-5-(2-methylbutan-2-yl)-3-nitrophenyl]diazenyl}-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, C11-C12-(branched)-alkylammonium salts
939-383-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4,4-diaminodiphenylamine-2-sulfonic acid, subsequently coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, further diazotised and coupled with metaphenylendiamine, sodium salts
939-382-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of melamine and Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes
939-379-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda
939-368-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides
939-350-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, biuret
939-340-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of imine and acrylate
939-338-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-10 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-332-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C16-18 and C18-unsatd. alkyl) (even numbered) esters, sodium salts
939-331-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, sulfochlorinated, saponified
939-314-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
939-299-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised m-phenylendiamine, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1-sulfonic acid, sodium salts
939-292-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts
939-291-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides
939-290-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes C14-17, chloro, sulfochlorinated, low sulphonated, saponified
939-273-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
939-272-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerides, C16-18(even numbered) and C18-unsatd., reaction products with 2,2'-iminodi(ethylamine)
939-271-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2-Hexyldecan-1-ol, 2-Octyldodecan-1-ol and Lauric acid
939-270-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium(E)-6,7'-carbonylbis(azanediyl)bis(4-hydroxy-3-((E)-phenyldiazenyl) naphthalene-2-sulfonate) and disodium 3-[(4-acetamidophenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]naphthalene-2-sulphonate and disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
939-268-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Borate cobalt(2+) C3/C8/C10 carboxylates salts
939-267-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucose, reaction products with alcohols C16-18 (even numbered) (excess)
939-266-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-265-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mixture of m-phenylenediamine and sulfanilic acid
939-264-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-262-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethylocta-1,6-diene and 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol and 1,2-dimethyl-3-(propan-2-yl)cyclopentene
939-258-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C16 (even numbered)-alkyldimethyl chlorides
939-253-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14-(even numbered) secondary, β-(2-hydroxyethoxy)
939-249-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
PROCESS OIL
939-248-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-17-branched and linear
939-240-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Stearic acid, esters with methyl α-D-glucoside
939-238-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C11-13-branched and linear
939-237-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated) and Fatty acids, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated) methyl esters
939-235-7 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11 (odd numbered), branched and linear
939-233-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene; 2,2,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0³,⁸]undecan-3-ol; 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene
939-227-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-sulfo-, ammonium salt (1:3), 4-Sulphophthalic acid, ammonium salt, Ammonium sulphate
939-221-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, trisodium salt, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-sulfo-, sodium salt (1:3), Sodium sulphate
939-220-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-ol and 2-propyloctan-1-ol and 2-ethylnonan-1-ol and 2-butylheptan-1-ol
939-213-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate and stearic acid
939-201-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoate and lithium isobutyrate and sodium 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoate and sodium isobutyrate
939-200-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
939-191-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, methyl-, C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
939-185-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs.
939-183-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diyl bis(2-methylaziridine-1-propionate) and 2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-[2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butoxy]propanoate
939-180-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoic acid, esters with anhydrosorbitol and dianhydrosorbitol
939-179-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-benzofuran-3(2H)-one O-methyloxime
939-173-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-hydroxybenzenesulfonate and disodium 4-hydroxybenzene-1,3-disulfonate and sodium sulfate
939-154-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Piperazin-1-ylethanol and Piperazine-1,4-diethanol and Piperazine
939-137-4 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2-tetrafluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}ethyl carbonofluoridate and carbonyl difluoride
939-133-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
hydrolysis products of 3-(triethoxysilyl)propan-1-amine
939-125-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-tert-butylphenol and 1,3-phenylenedimethanamine and 2-({[3-(aminomethyl)benzyl]amino}methyl)-4-tert-butylphenol
939-071-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), ammonium salts
939-066-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-060-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of urea, formaldehyde, glyoxal and diethylene glycol
939-056-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of benzene-1,3-disulphonic acid and sulphuric acid
939-053-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanol reaction products with bis(aminoalkyl(C=1~6))carbomonocycle, alkoxy(C=3~8)alkanol(C=2~7) and 2,4-TDI
939-039-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) (linear and branched) and C18 unsatd. (linear and branched), reaction products with diethanolamine
939-017-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-isopropyl-6-methylenecyclohexene and (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene and (4S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene
939-009-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-22 (even numbered), manuf. of, by-products from
939-008-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonation products of dipotassium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
938-999-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sulphuric acid, rock phosphate and humic acids, potassium salts
938-989-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of phosphoric acid, rock phosphate and humic acids, potassium salts
938-988-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine max. (L.) Merr. (Fabacee) aqueous alcoholic ext., concentrate by sequential extractions and filtration
938-980-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-cyclohexene and 1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane and 1,3,3-trimethyl, 2-oxabicyclo[2.2.2]octane
938-945-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of pentaerythritol triacrylate and 3,7-Dioxa-4-aza-6-phosphanonanoic acid, 4,5-bis(1,1-dimethylethyl)-6-ethoxy-2,2-dimethyl-, 6-oxide (1:3)
938-943-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of n-octanol and acrylic acid, first distillation pitch
938-925-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of cyclopentanone and pentaldehyde, fractionation pitch
938-923-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decene, hydroformylation products, low boiling
938-875-4 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8-sec-Butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
938-871-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]cuprum(2-) and sodium sulphate
938-868-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol
938-829-3 936103-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol
938-829-3 936103-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2'-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide
938-828-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
alkaline distillation residues from epsilon-caprolactam
938-820-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl {[4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate
938-816-2 1533519-85-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-hydroxybenzene-1,3-disulphonic acid and 4-hydroxybenzenesulphonic acid and sulphuric acid and water
938-815-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Middle distillate from refinery proces cofeeding vegetable oil
938-793-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-)
938-781-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(1,1-dimethoxyethyl)-3,3-dimethylcyclohexene and 1-(1,1-dimethoxyethyl)-5,5-dimethylcyclohexene
938-779-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, C12-16 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
938-774-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heat-treated montmorillonite clay surface-modified with hydrogenated tallow amine groups
938-769-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucrose and glycerol, reaction products with C12-18, C18unsatd. fatty acids
938-754-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride (1:1)
938-723-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6a,8xi,11b,14xi,16a)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4- dien-21-yl benzoate
938-716-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-TDI oligomers, isocyanurate
938-708-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclohexanol, 4-C11-12-alkyl, branched
938-702-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexadecyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxoicosanamide, 2-hexadecyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-, N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-2-tetradecylicosanamide and N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-2-tetradecyloctadecanamide.
938-695-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-deoxy-D-pentulose and D-lactulose
938-691-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, C14-16 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
938-679-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxido potassium zirconium carbonate, where there are 0, 1 or 2 hydroxide groups and 2, 3 or 4 potassium atoms and 2, 3 or 4 carbonate groups.
938-677-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-14, hydroformylation products, distn. residues, reaction products with maleic anhydride and sodium bisulfite, sodium salts
938-654-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsaturated, reaction products with diethylenetriamine, acetate salts
938-649-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-deoxy-2,2-difluoro-3,5-bis-O-(3-fluorobenzoyl)-1-O-(methylsulfonyl)-α-D-ribofuranose and 2-deoxy-2,2-difluoro-3,5-bis-O-(3-fluorobenzoyl)-1-O-(methylsulfonyl)-β-D-ribofuranose
938-647-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C11-C13 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
938-645-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2