Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)biphenyldiyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of branched alkanols and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols and inorganic acid, salified by substituted-amine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, oxidized, esterified with alkanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of ammonium halide with phosphorus polyhalide, partially hydrolysed
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of anilinohydroxyarylsulphonic acid coupled twice with diazotised aminonitrophenol, complexes with hydroxyhydroxyarylazonitroarylsulphonato(3-)chromium, sodium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of bis([tetrakis(hydroxyalkyl)phosphonium] sulfate and alkanamine with Urea
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1’-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate reacted with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, subsequently coupled with diazotized [(aminoaryl)sulphonyl]alkyl hydrogen sulphate, subsequently reacted with disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate and subsequently coupled with diazotized disodium aminoaryl-disulphonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Blue F08-0170
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Orange F08-0314
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Red F03-0318
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Yellow F 01-0555
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reddish Blue
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sicopal Red EH 2370
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium hydrogen substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2