Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 11 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N-(5-chloromonoheterocyc-2-yl)-2-[4-(substitutedcarbamimidoyl)arenamido]-5-methoxyarenamide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-alkylester N-aryl substituted aryl diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester N-substituted heterocyclic diazo aryl amine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester of substituted diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene, alkylated
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
OMIX
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxidation products containing cobalt oxides and manganese oxide obtained from deactivated cobalt catalyst
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
oxo-heteropolycycle, substituted-(chloro-hydroxycarbomonocyclic)-
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P-1057
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
P-1401
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
P16513
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerythritol, mixed esters with linear and branched fatty acids
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium 2-(bis{halo-[(halo- sulfonatoaryl)diazenyl]-2-(sulfonatoalkoxy)anilino}-triazin-ylamino)alkanesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
PF-05029508
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
PF-06668559 acetonitrile solvate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenol, paraalkylation products with C12-rich branched olefins derived from propene oligomerisation, ethane-1,2-diol, carbonate, sulfurized, calcium salts, overbased, reacted with alkylene carbonate, including distillates (petroleum), heavy paraffinic C10-C50
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, reaction products with 1-halo-4-phenoxybenzene and 1,1’–oxybis[4-halobenzene], halogenated
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mixed esters with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 –tridecafluorooctan-1-ol and polysubstituted alkane, mono- and diammonium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus acid, alkyl substituted [1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl-tetra-aryl ester
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polar modified Rice Bran Wax
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polyfluoro-5,8,11,14-tetrakis(polyfluoralkyl)-polyoxaalkane
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium sodium amino-hydroxy-[(3-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-[(2-sulfonato-4-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-disulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium triboron pentaoxide
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RD 14156
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt and 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[arenoylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]arenoate sodium salt and 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-amino-2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}nicotinonitrile and 2-amino-6-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}heteromonocyclic nitrile
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridinecarbonitrile and [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]arylphosphinic acid and 3-(hydroxyarylphosphinyl)propanoic acid and ethane-1,2-diol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abiet-13-en-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abiet-13-en-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abietan-18-yl [({[(abietan-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of alkylpolyglycol carboxylic acid and alkylpolyglycol carboxylic acid alkylester
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of all possible isomers of Disodium 2,2'-ethene-diylbis[5-({4-[bis(2-hydroxyalkyl)amino]-6-({4-[(2-hydroxyethyl) substituted]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-(vinylsulfonyl)benzenesulfonate and trisodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of halomethyl thiocyanate and methylene bis(thiocyanate)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium sodium (2R,3R)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate and potassium sodium (2S,3S)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Potassium sodium 3-{[4-({3-(substitutedamino)-4-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]phenyl}amino)-6-chloro-heteromonocyl-2-yl]amino}-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (1:3:1) and Potassium sodium 3-[(4-{[3-(subsitutedamino)-4-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}phenyl]amino}-6-chloro-heteromonocy-2-yl)amino]-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (3:9:3)
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-{(E)-phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl and potassium, sodium 2-[(E)-{2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis[(E)-(4-{[2- (sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl} phenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:2.4), vinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-5-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-3-{(E)-phenyl]diazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis{(E)- phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:6.8), polyvinylsulfonyl
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1