Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 14 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
8-substituted-4,7,9,12-tetramethyl-3-oxo-7-vinyldecahydro-4,9a-propanocyclopenta[8]annulen-5-yl 2-(((1R,2R,4R)-4-amino-2- substituted alicyclic)thio)acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,10-dibutoxyanthracene
452-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,12-Octadecadienoic acid (9Z, 12Z)-, anhydride with 2,2-dimethylpropanoic acid
945-881-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,9-dimethyl-N,N-bis(4-methylphenyl)-9H-fluoren-2-amine
426-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(4-ethoxyphenyl)-2-(3,5-dimethylphenyl)-1,3,8,10-tetraoxoanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline
401-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Butoxy-9-oxononanoic acid and dibutyl azelaate and butyl palmitate and butyl stearate and butyl (9 or 10)-oxooctadecanoate
941-798-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-DECENYL (E)-3-(2-HYDROXYPHENYL)-2-PROPENOATE
471-970-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-methylenenonadecane
482-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9402E
416-640-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9812E
428-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
9a-methylperhydrocyclopenta(f)coumarin-1-one
403-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(-)-(4-amino-2-hydroxy-4-oxobutyl)trimethylammonium](1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid monocarboxylate
925-384-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(1,2-phenylene)bis(2R,5R-dimethylphopholane-kappaP)-(1,2,5,6-eta)-cycloocta-1,5-dienyl]rhodium(I)tetrafluoroborate
446-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulfamoyl)(sulfamoyl)sulfophthalocyaninato]copper(II),mixed isomers, sodium salt
428-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulphamoyl)(sulphamoyl)(sulphophthalocyaninato)]copper(II), mixed isomers, sodium salt.
456-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl)silanetriol]n, n=1,2,3,4, etc
942-965-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(5E)-3-butyl-5-{(2E)-3-[1-butyl-3-(carboxymethyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidin-5-yl]prop-2-enylidene}-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl]acetic acid compound with pyridine (1:1)
451-340-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)allyl] acetate
944-088-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[1,2-ethanediolate(2-)-0:0'][bis[gallium 29H, 31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]
418-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2-((N-Methoxycarbonyl)phenylamino)phenyl] acetic acid
439-530-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-((N-Methoxycarbonyl)phenylamino)phenyl] acetic acid
439-530-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl]methanol hydrochloride (1:1)
941-991-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid dihydrate
700-324-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-Chloro-1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy] difluoroacetyl fluoride
917-631-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-acetoxy-2-[(2-amino-6-hydroxy-purin-9-yl)methoxy]propyl] (2S)-[[(5-chloro-2-hydroxy-phenyl)-phenyl-methylene]amino]-3-methyl-butanoate
700-832-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenyl]-carbamic acid ethyl ester
929-417-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-[2-[2-(dimethylamino)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl]phenyl]4-(diaminomethylideneamino)benzoate; hydrochloride
921-983-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)-3-methyl-phenyl]methylene]-2-methyl-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-ethyl-ammonium;acetate
946-928-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[D-gluco-heptonato-κO1,κO2,κO3,κO6,κO7]calcium(II) nitrate
943-689-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
938-094-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
700-380-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-981-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
700-909-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-360-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-430-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1