Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-5-chloro-4-hydroxybenzensulfonic acid
920-888-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium sulfate
925-768-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(tritylthio)methyl]quinuclidin-3-ol
940-432-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[1-(4-{Methyl-[2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-acetyl]-amino}-phenylamino)-1-phenyl-meth-(Z)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-ca
922-049-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl}propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
939-570-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-hydroxypropyl(2-methylpropyl)phosphoryl]propan-1-ol
464-510-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- acrylic acid methyl ester
919-210-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[[2-[[3-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo- benzoic acid triethylammonium salt
927-786-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxy-17,17-(2,2-dimethyltrimethylenedioxy)androst-3,5-diene
927-431-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetylamino-5-(2-hydroxy-ethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodo-benzoate ammonium
926-540-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-5-tert-butylisoxazole hydrochloride
404-840-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-18-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
939-581-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyanomethyl-2-(4-methylphenyl)-6-methylimidozo[1,2-a]pyridine
457-480-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Ethoxy-(E)-2-propenoic acid ethyl ester
443-080-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane
445-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid phenethylamide
925-067-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Fluor-4'-propylbiphenyl
923-509-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
935-974-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-3-carbethoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane
925-046-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type
931-312-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, uretdione type
938-351-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, 2-Hydroxy-1(2)- methylethyl carbamate blocked
921-910-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butandiol
459-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-2-oxobutanoic acid, fermentation products
931-029-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenylamine oxalate
929-675-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)-1H-indole
926-072-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-oxyde-2,4-pyrimidinediamine monohydrate
419-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1