Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 14 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,5-dimethylhex-4-enylamine
245-016-0 22462-79-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5-dinitronaphthalene
210-095-2 605-71-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[1-hydroxy-6-(methylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt
604-470-3 145417-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5-naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4,6-bis[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-, tetrasodium salt
431-640-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,5-naphthylene diisocyanate
221-641-4 3173-72-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-naphthylenediamine
218-817-8 2243-62-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5-Pentanediamine, 2-methyl-, reaction products with 2-ethyl-1,4-butanediamine and glycidyl tolyl ether
291-813-1 90480-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene 236-948-9 13560-89-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-bis((dibenzylthiocarbamoyl)disulfanyl)hexane
429-280-6 151900-44-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-bis((dibenzylthiocarbamoyl)disulfanyl)hexane
429-280-6 151900-44-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-bis(3,3-bis((1-methylpentylidenimino)propyl)ureido)hexane
420-190-2 771478-66-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-bis(4-butoxycarbonimidoyl phenoxy)hexane
917-531-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-Bis(methoxybenzoyloxy)hexane
433-470-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Bis(methoxybenzoyloxy)hexane
433-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Bis-[(2,2-dimethyl-3-lauroyloxy-propylidene)-amino]hexane
479-930-8 613222-52-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Bis-[(2,2-dimethyl-3-lauroyloxy-propylidene)-amino]hexane
479-930-8 613222-52-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Bis[2,2-dimethyl-3-(N-morpholino)-propylideneamino]-hexane
700-570-7 1217271-49-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 7-oxo-6-(phenylmethoxy)-, (3aR,4S,7R,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl ester, (1R,2S,5R)-
817-189-8 1698861-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-dibromohexane
211-067-2 629-03-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose
259-952-2 56038-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-dichlorohexane
218-491-7 2163-00-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-dihydro-3-hydroxy-1-phenylpyridazin-6-one
400-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-diiodoperfluorohexane
206-794-7 375-80-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-Heptadien-3-one, 2-cyclohexyl-
441-580-9 313973-37-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Hexandiammonium dihydroxide, N,N'-bis-(2-hydroxypropyl)-N,N,N',N'-tetramethyl
442-730-6 35132-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Hexandiammonium dihydroxide, N,N'-bis-(2-hydroxypropyl)-N,N,N',N'-tetramethyl
442-730-6 35132-93-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Hexanediamine, N1,N1,N6,N6-tetramethyl-, propoxylated (>1 < 4,5 mol PO)
605-146-4 158451-78-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediammonium, sodium 5-sulfato-1,3-benzenedicarboxylate
425-730-0 51178-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-hexanediammonium, sodium 5-sulfato-1,3-benzenedicarboxylate
425-730-0 51178-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-hexanediyl bismethacrylate
229-551-7 6606-59-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate
925-259-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate
411-700-4 140921-24-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate
411-700-4 140921-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
The complex combination of hydrocarbons obtained by the acid isomerization of linalool. It consists primarily of monoterpenes, terpene alcohols and oxygenated cyclic compounds.
277-225-8 73018-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Octadiene, 8-methoxy-
604-471-9 14543-49-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6:3,4-dianhydro-2-O-tosyl-β-D-galactopyranose
428-670-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzimidazole
604-866-6 152628-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione
609-201-3 36062-04-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,7-dichloro-4-methoxy-isoquinoline
813-121-6 630423-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,7-dihydro-6H-purine-6-thione hydrate (1:1)
612-090-4 6112-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-bis(4-dodecylphenyl)amino-9,10-anthracenedione
403-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,8-bis(phenylthio)anthraquinone
237-167-6 13676-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
229-713-7 6674-22-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
229-713-7 6674-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid methyl ester
601-924-2 122188-02-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone
243-632-4 20241-76-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-diisocyanato-4-isocyanatomethyloctane
429-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,8-naphthylenediamine
207-529-8 479-27-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,N,N-Trimethyl-2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethylamine
611-411-5 5668-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(((cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 2-(((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
841-878-2 1867269-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-((2-chlorophenyl)-N-methylcarbonimidoyl)cyclopentan-1-ol
641-894-8 6740-87-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-((2-quinolinyl-carbonyl)oxy)-2,5-pyrrolidinedione
418-630-3 136465-99-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene
412-620-2 121626-74-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-((4-methoxyphenyl)ethynyl)-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
433-760-0 116903-47-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(1,1-dimethylethoxy)-2-methylpropane
251-347-1 33021-02-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-trans-cyclohexane; reaction mass of: 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-cis-cyclohexane
426-530-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(1,1-dimethylpropylperoxy)-1-methoxycyclohexane
700-446-2 125768-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-one
604-446-2 144850-45-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one
248-937-6 28281-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1,3-dioxolan-2-ylidene)-1H-indene-3-carbonitrile
610-344-9 474024-38-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine hydrochloride
415-660-9 70918-74-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(1-chlorocyclopropyl)ethanone
613-147-6 63141-09-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1-ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
689-230-6 1029716-44-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1-isocyanato-1-methylethyl)-3-(1-methylethenyl)benzene
402-440-2 2094-99-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol
249-949-4 29911-27-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(1-Naphthalenyl)-3-(tetrahydro-2-furanyl)-propanoic acid, sodium salt (1:2)
811-747-4 130209-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1-naphthylmethyl)quinolinium chloride
406-220-7 65322-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one
202-148-3 92-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic acid
800-301-4 862574-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine
609-896-3 41202-77-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine
609-896-3 41202-77-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
601-621-5 119532-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
601-621-5 119532-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,3-dihydro-1,3,3,6-tetramethyl-1-(1-methylethyl)-1H-inden-5-yl)ethanone
411-180-9 92836-10-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(2,3-dimethyl –bicyclo[2.2.1]heptan)-ethanone
472-300-3 854737-10-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(2,4,6-trichlorophenyl)acetone
810-702-6 1228284-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4,6-trichlorophenyl)acetone O-methyloxime
807-534-0 1228284-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
615-113-6 704-10-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone methanesulfonate
431-010-7 154486-26-7 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one
218-780-8 2234-16-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,4-dichlorophenylcarbamoyl)cyclopropancarboxylic acid
419-150-7 113136-77-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
617-850-9 86404-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4-difluorophenyl)-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
406-710-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)propan-1-ol
944-553-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,4-dimethylphenylazo)-2-naphthol
221-490-4 3118-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,5-dichloro-3-thienyl)ethan-1-one
252-893-3 36157-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,5-dichloro-4-(N-methylsulfamoyl)phenylazo)-2-hydroxy-N-(2-tolyl)-3-naphthamide
400-840-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(2,6-bis(4-tolyl)-1,3-dioxano(5,4-d)-1,3-dioxan-4-yl)ethane-1,2-diol
402-950-5 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,6-bis(4-tolyl)-1,3-dioxano(5,4-d)-1,3-dioxan-4-yl)ethane-1,2-diol
402-950-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,6-bis(4-tolyl)-1,3-dioxano(5,4-d)-1,3-dioxan-4-yl)ethane-1,2-diol
402-950-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,6-bis(4-tolyl)-1,3-dioxano(5,4-d)-1,3-dioxan-4-yl)ethane-1,2-diol
402-950-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,6-bis(4-tolyl)-1,3-dioxano(5,4-d)-1,3-dioxan-4-yl)ethane-1,2-diol
402-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanone
627-895-6 290835-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,6-dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
239-399-3 15362-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
924-100-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,6-dimethylphenoxy)acetone
258-292-2 53012-41-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,6-xylyl)thiourea
229-005-8 6396-76-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2-(ethyl(4-(4-(4-(4-(ethyl(2-pyridinoethyl)amino)-2-methylphenylazo)benzoylamino)-phenylazo)-3-methylphenyl)amino)ethyl-pyridinium dichloride
420-950-3 163831-67-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2