Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 decembris 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-dimethylaminoethanol
203-542-8 108-01-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-dimethylaminoethyl methacrylate
220-688-8 2867-47-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-diphenylphosphinobenzoic acid
241-293-7 17261-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dodecylhexadecan-1-ol
276-627-0 72388-18-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1-methylethyl acetate
259-370-9 54839-24-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylenebicyclo[3.3.1]nonane
272-447-1 68845-00-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylbutane
618-804-0 919-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylpropane
211-309-7 637-92-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl malonate
827-072-3 100074-94-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl methylenemalonate
817-217-9 116280-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol
674-192-5 4912-58-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethoxy-4-formylphenyl β-D-glucopyranoside
602-769-3 122397-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-N-hydroxybenzenecarboximidamide
618-095-8 879-57-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
606-080-9 18637-00-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzonitrile
613-895-3 6609-57-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethanol
203-804-1 110-80-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino)cyclohex-2-en-1-ylidene]acetate
700-860-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl ethyl carbonic acid ester
809-934-0 627034-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl methacrylate
219-135-3 2370-63-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
259-502-5 55150-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-(((3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3,5,5-trimethylhexanoate)
613-848-7 65870-94-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-625-4 25111-05-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate]
251-336-1 33007-83-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate
239-701-3 15625-89-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
271-347-5 68541-50-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
204-793-6 126-57-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-oxazoline
233-912-4 10431-98-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
225-582-5 4940-11-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-methylpyrazine
239-799-8 15707-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
248-514-6 27538-10-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-methylimidazole
213-234-5 931-36-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine
217-461-0 1860-26-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylaminoethanol
203-797-5 110-73-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexan-1-ol, ethoxylated, esters with acrylic acid
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-156-4 62722-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanal
204-596-5 123-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, cerium salt
246-332-1 24593-34-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
278-031-6 74931-55-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, copper salt
244-846-0 22221-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, iron salt
243-169-8 19583-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, manganese salt
240-085-3 15956-58-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt
251-807-1 34041-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol
285-503-5 85114-00-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt
245-018-1 22464-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoyl chloride
212-081-1 760-67-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
630-324-3 861229-15-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
249-636-2 29450-45-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
260-829-0 57583-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
239-622-4 15571-58-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
260-828-5 57583-34-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
248-227-6 27107-89-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide
280-479-2 83547-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 12-ethyl-5,5-dioctyl-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoate
261-645-3 59185-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 12-hydroxyoctadecanoate
249-793-7 29710-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 14-ethyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-dienoate
233-117-2 10039-33-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
275-073-7 70969-70-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 3-mercaptopropionate
256-589-1 50448-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
234-186-1 10584-98-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
244-289-3 21245-02-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
263-471-3 62256-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acetate
203-079-1 103-09-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl benzoate
226-641-8 5444-75-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl chloroformate
246-278-9 24468-13-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl dihydrogen phosphate
213-967-0 1070-03-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl diphenyl phosphate
214-987-2 1241-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl hydrogen maleate
231-048-2 7423-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl lactate
228-503-2 6283-86-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl laurate
243-697-9 20292-08-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl mercaptoacetate
231-626-4 7659-86-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl nitrate
248-363-6 27247-96-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl nonanoate
261-819-9 59587-44-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl oleate
247-655-0 26399-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl palmitate
249-862-1 29806-73-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl salicylate
204-263-4 118-60-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl stearate
244-754-0 22047-49-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
629-661-9 83834-59-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enoate
700-213-5 947753-66-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexylamine
203-233-8 104-75-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylimidazole
214-011-5 1072-62-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Fluor-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-phenylboronic acid
917-865-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-4-(4-butylphenyl)-phenyl boronic acid
936-617-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Fluoro-5-(methylsulfonyl)benzoic acid
689-137-0 247569-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-heptadecyl-1H-imidazole
245-589-7 23328-87-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hepten-4-one, 5-methyl-, (2E)-
600-299-3 102322-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2