Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
475-070-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-170-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
930-944-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-050-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
467-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
467-270-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-238-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-330-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
450-280-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
444-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
465-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
465-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
466-300-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-700-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
446-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
446-400-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
466-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
444-890-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-670-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
449-960-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-490-2 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-010-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
480-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-540-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
480-400-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-680-6 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
450-380-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-920-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-110-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-930-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
456-100-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-124-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-033-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
452-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2