Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 decembris 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
412-200-9 17630-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
608-031-7 27006-83-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol; [DCPP]
429-290-0 3380-30-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-hydroxybenzamide
620-735-6 7120-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
627-760-1 7499-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
480-060-6 24065-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chlorothiophene-2-sulfonamide
700-252-8 53595-66-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
700-248-6 2766-74-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Cyano-11 alpha-hydroxy-3,5'-dioxo-4 beta,5',6,7 beta-tetrahydrocyclopenta[4,5,6,7]-5 beta,17 alpha-pregnane-21,17-carbolactone
606-280-6 192704-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Ethenyl-2-pyrrolidinone
616-206-4 7529-16-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-5H-furan-2-one
428-330-4 2833-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethylidene-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one
253-236-3 36842-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile
811-889-7 1350653-26-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxamide
811-886-0 1361232-73-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamidium chloride
811-931-4 1426309-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
473-810-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoropyridine-2-carboxamide
813-292-7 499796-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Hexyl-2-methyl pyridine
414-530-9 710-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Hydroxy-6 beta,7 beta;15 beta,16 beta-dimethylene-3-oxo-5 beta,17 alpha-pregnane-21,17-carbolactone
606-376-8 197721-70-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Iodo-2-Methylbenzoic acid
611-200-8 54811-38-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reaction products with 1,2-propanediol
613-407-9 63948-88-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
425-000-1 61718-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
421-300-1 138564-59-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
700-400-1 42831-50-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
413-260-9 5521-55-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
413-260-9 5521-55-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile
250-748-9 31643-49-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-phenyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazole
700-215-6 165670-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-tert-Butyl-2-methylbenzenethiol
438-520-9 7340-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-butyl-m-xylene
202-647-6 98-19-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-tert-butylpyrazol-3-ylamine
450-360-1 82560-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{4-[5-amino-2-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-sulfo-phenylamino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfo-naphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonicacid sodium salt.
418-340-7 157707-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{5-chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]pyridin-2-yl}-2-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate
619-811-1 287930-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride
608-925-7 33948-22-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5H-Tetrazole-5-thione, 1-(3-aminophenyl)-1,2-dihydro-
607-213-3 23249-96-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
609-203-4 36130-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4,9(11)-pregnatriene-3,20-dione
613-915-0 66233-43-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylaminospiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthene]
410-890-6 95235-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,10-dimethylundec-9-en-2-one
224-634-4 4433-36-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
211-711-2 689-67-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,13-dichloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfo-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-propylamino}-benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-.b.]phenoxazine-4,11-disulphonic acid, lithium, sodium salt.
418-000-8 163062-28-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin
208-470-0 529-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,8-Difluoro-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
807-867-1 100276-37-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(2,5-dihydro-3,4-dimethyl-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)hexyl methacrylate
404-870-6 63740-41-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenylazo)-4-methoxy-3-[N-(methoxycarbonylmethyl)-N-(1-methoxycarbonylethyl)amino]acetanilide
430-500-8 204277-61-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-(4-Acryloxybutyloxycarbonyloxy)-2-naphtoesäure
926-056-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-aminophenyl)-1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
839-927-8 1589503-93-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(docosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-2-naphthoic acid
404-550-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(hydroxymethyl)-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
700-143-5 959624-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(nonylamino)-6-oxoperoxyhexanoic acid
406-680-9 104788-63-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(Phenylmethoxy)-1H-purin-2-amine
449-870-7 19916-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid
410-850-8 128275-31-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid
617-769-9 858956-08-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-5-formamido-1,3-dimethyluracil
231-501-4 7597-60-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide
412-120-4 104295-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-1,2,4-triazin-3-amine
811-180-2 69249-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromo-3,4-dihydro-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one
923-250-0 156755-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
676-057-6 21594-52-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromohexan-1-ol
610-072-0 4286-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
421-330-5 56341-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyridin-2-one
809-854-6 89379-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
421-320-0 118289-55-7 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-4H-3,1-benzoxazin-2-amine
630-330-6 21715-46-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-o-toluidine
201-759-2 87-63-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Chlorohexanoic acid
700-529-3 4224-62-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylic acid
814-038-8 1256584-78-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
404-220-1 14818-35-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-deoxy-6-formamido-L-sorbose
601-350-2 115241-16-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2