Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 04 aprīlis 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 98987 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-methylphenethylamine
222-483-9 3490-06-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazole
429-130-1 2820-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Dimethyl-2,3-epoxycyclopentanone
825-844-4 1160941-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
611-983-6 60481-51-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanal
226-603-0 5435-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,7-trimethyl octanenitrile
478-980-8 947237-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloroaniline
210-948-9 626-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-Diiod-O-(4-methoxyphenyl)-L-tyrosine
619-013-3 94345-95-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-DIMETHOXY-4-(1-METHYLPROPOXY)BENZALDEHYDE
607-081-7 224586-49-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethoxy-4-propoxybenzaldehyde
620-249-4 39075-26-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,6,9-trithiaundecamethylene-1,11-dimethacrylate
432-210-7 141631-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Dimethyl-3H-benzofuran-2-one
480-080-5 65817-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal; reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl acetate
249-689-1 29548-30-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL DIMETHYLCARBAMATE
466-280-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanenitrile
403-620-3 40188-41-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((4-((4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-2-sulphophenyl)azo)-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)azo)-4,5-dihydroxy-naphthalene-2,7-disulphonic acid, mixed sodium/potassium salt
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C12-18)-acylamino)-N-(2-((2-hydroxyethyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride
427-370-1 164288-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1)
939-448-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
700-133-0 2436-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
700-133-0 2436-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-dichloropentan-3-yl)-6-fluoro-1,2-benzisoxazole
700-084-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-Disubstituted-naphthalene-2-ylazo)-5-[(3-substituted-phenylamino)-fluoro- [heteromonocyclyl]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt
461-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)but-1-yne
611-859-1 5967-11-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolamine
401-460-9 82560-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2'-phenoxyethoxy)propylamine
427-870-8 6903-18-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4-(3H)-one
411-960-9 136426-54-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
412-190-6 168900-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
429-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-1-methyl-2-phenylindole
406-280-4 117584-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate
700-067-2 931419-77-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl)methylthio)propiononitrile
403-710-2 76823-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ammonioethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium dichloride
700-074-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one
430-820-8 114341-88-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-aminium chloride
811-311-3 124936-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Hydroxy-ethyl)-5-methylsulfamoylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
929-941-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-methoxy-4-methoxycarboxybenzyl)-5-nitroindole
428-910-7 107786-36-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine
426-810-8 3250-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,4-dicyanophenylsulfonyl)propane-1-sulfonyl chloride
610-401-8 480427-96-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzothiazole-2-thione
404-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N-octadecylpropanamide
700-596-9 14442-94-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
411-970-3 79881-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-Amino-2-cyanophenoxy)-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
700-531-4 1093205-93-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-Amino-2-cyanophenoxy)-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
700-531-4 1093205-93-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-hydroxypropyl)oxazolidin-2-one
431-840-1 87010-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4,4-Dimethyl-3-oxypentaneamido)-4-methoxyanilinium chloride
401-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid
417-480-6 252977-62-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-chlorophenyl) glutarate
252-477-1 35271-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-CHLOROPHENYL)GLUTARIC ACID MONOAMIDE
917-377-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-methoxy phenyl)-3-methoxy propionic acid methyl ester
614-925-8 69098-08-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
688-269-6 641571-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-3-yl-3-ium)propane-1-sulfonate
426-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid
407-670-7 115099-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride (1:1)
639-694-0 188416-20-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(6-O-(6-desoxy-α-.sc.l.sc.-mannopyranosyl-O-(α-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)-(β-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
424-170-4 130603-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
431-030-6 163269-30-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propan-1-amine
640-107-5 151789-06-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propanenitrile
690-625-0 151789-09-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1