Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
214-406-2 1125-21-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbonitrile
917-351-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, 1-oxide
416-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-cresol ester with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
444-250-2 144111-81-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(4-ethylphenyl)perhydro-1,3,5,7-tetraoxanaphth-4-ylethane-1,2-diol
406-176-9 79072-96-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis-(2-(4-(4-amino-phenylamino)-phenylazo)-1,3-dimethyl-3H-imidazolium)-4-dimethylamino-1,3,5-triazine, dichloride
424-120-1 174514-06-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis-(Diethanolamino)-4,8-dipiperidinopyrimido-(5,4-d)-pyrimidine, tosylat salt
614-977-1 69477-29-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-Di-(hydroxyethylamino)toluene
443-210-1 149330-25-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
200-254-4 56-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diamino-3-((pyridine-3-yl)azo)pyridine
421-430-9 28365-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-dichloro-1-fluoropyridiniumtetrafluoroborate
427-400-1 140623-89-8 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
230-437-4 7139-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-amino-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
401-790-3 104147-32-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-amino-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
401-790-3 104147-32-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-trifluoromethylaniline
416-430-0 24279-39-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-trifluoromethylaniline
416-430-0 24279-39-8 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
600-476-5 1037184-07-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloronicotinic acid
609-561-1 38496-18-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorophenylacetic acid
229-504-0 6575-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorothiophenol
416-720-7 24966-39-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoic acid
700-740-0 1103234-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylcyclohexylamine
229-942-2 6850-63-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylphenyl 4-hydroxybenzenesulfonate
806-439-1 1364731-90-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Dioxo-3-phenyl-7-(4-n-propoxy-phenyl)-2,6-dihydrobenzo-(1,2-b;4,5-b')difuran
400-750-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-O,O-di-hexadecanoyl-L-ascorbic acid
424-400-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
415-770-7 1638-05-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, copper complex
404-270-4 12769-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-substituted-6-[[5-[(substituted-chloroheteromonocyclyl)substituted]-2-substituted-phenyl]azo]-3-[(2,5-disubstituted-phenyl)-azo]-5-hydroxy-, lithium sodium salt
415-420-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(chloro-(2-(2-substitutedalkoxy)alkylamino)- heteromonocyclylamino)-3-(4-substitutedphenyl)azo)-4-hydroxy-, potassium sodium salt
401-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-((5-amino-6-chloro-2-(propylthio)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol
468-100-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((4,6-bis(4-(2-(1-methylpyridinium-4-yl)vinyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)-(2-hydroxyethyl)amino)ethanol dichloride
419-360-9 163661-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4-(ethyl-(2-hydroxyethyl)amino)-2-methylphenyl)azo)-6-methoxy-3-methyl-benzothiazolium methylsulfate
411-100-2 136213-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4aS,4bS,5aS,6aS,7R,8R,9aS,9bS,11S)-11-fluoro-7-hydroxy-4a,6a,8-trimethyl-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11-dodecahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-7-yl)-2-oxoethyl benzoate
696-003-5 924726-92-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1,4-trimethylpent-3-en-1-yl)-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
480-360-7 188357-49-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethoxy)methylethoxypropan-2-ol
422-300-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1,2-dichloro-1,2,2-trifluoroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride
604-439-4 144728-59-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
465-070-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-butyl-3,5-dioxo-2-phenyl-(1,2,4)-triazolidin-4-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-(2-(dodecyl-1-sulfonyl))propionylamino)-phenyl)-pentanamide
418-060-5 118020-93-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
423-040-4 125700-67-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
423-040-4 125700-67-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)pyridinium chloride
700-318-6 879671-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine
429-800-1 95737-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-methylpropyl)-4-tert-butylphenol
421-740-4 51390-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,2,7,7-Tetremethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol
482-030-8 1001252-30-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-guanidinyliminoacetonitrile
617-611-9 84689-20-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy)-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-hexanamide
408-150-2 99141-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
407-850-5 89544-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyl)oxirane
411-210-0 89544-48-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(2,4-dioctyloxyphenyl)vinyl)quinoline
401-600-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane
407-360-1 116230-20-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(3-(2,6-dichloro-4-nitro-phenylazo)-carbazol-9-yl)-ethoxy)ethanol; 3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol; reaction mass of: 2-(3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol-9-yl)ethanol
429-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol fumarate
924-097-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-(Z)-2-methoxyiminoacetyl chloride hydrochloride
410-620-7 119154-86-8 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-aminopropan-2-yl)-4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl pivalate
620-134-9 1172131-64-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroacetoxy)ethyl 3-((4-(2,5-dichloro-4-fluorosulfonylphenylazo)-3-methylphenyl)ethylamino)propionate
427-570-7 193486-83-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanaminium methanesulfonate
689-022-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo-[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
607-089-0 224789-21-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)hexanoic acid
608-880-3 335153-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazole
448-630-9 3147-77-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-iodoethyl)-1,3-propanediol diacetate
411-780-0 127047-77-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine
606-000-2 1836-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methoxyphenoxy)ethyl 4-toluenesulfonate
403-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-nitro-4-trifluoromethylphenylamino)ethanol
443-760-2 10442-83-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-nitroethenyl)-1-benzoate benzeneethanol
604-110-5 139122-16-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol
603-746-0 13349-82-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate
451-690-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1