Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 14 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine
610-188-1 444731-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-1-ene
209-262-2 563-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene,androstan-17-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Quinoxalinedione, 6-amino-1,4-dihydro-7-methoxy-
615-027-9 69904-10-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta -D-fructopyranose
606-663-8 20880-92-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethyl-7-methoxy-isoquinolinedione-(1,3)
606-257-0 191988-38-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
807-096-0 917805-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-Trifluorophenylacetic Acid
466-070-3 209995-38-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-Tri(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,5-triazine
700-796-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tri-sec-butylphenol
227-572-6 5892-47-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylphenyl 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediolphosphite
423-560-1 161717-32-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trifluorobenzoic acid
623-645-5 28314-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-triisobutyl-1,3,5-dithiazinane
457-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzophenone
403-150-9 954-16-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
426-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decanediol
451-160-7 17913-76-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,7-trimethyloct-6-en-1-ol
814-338-9 1913285-57-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo-[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, lithium salt
458-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzene-1,3-diolbis(methanesulfonate)
429-600-4 1026988-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[2,2'-[2-(N,N-dimethylamino)ethyloxycarbonyl]phenylazo]-1,3-dihydroxybenzene-dihydrochloride
407-010-8 118208-02-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylcyclohexanone
405-340-7 13019-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-diamino-5-[4-[(2-sulfoxyl ethyl)sulfonyl]phenylazo]benzenesulfonic acid
424-870-1 27624-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-diamino-6-vinyl-s-triazine
424-800-8 3194-70-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dibromo-1-{[(2-methoxypropan-2-yl)oxy]methyl}benzene
929-928-2 1201913-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-Dibromo-6-[(cyclohexyl-methyl-amino)-methyl]-phenylamine hydrobromide
617-191-7 81060-07-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-aminophenol
700-377-8 99817-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethylphenol
401-060-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
609-648-4 3932-97-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-fluorobenzoylchloride
428-390-1 86393-34-2 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-hydroxyacetanilide
429-110-0 67669-19-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-278-1 320-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorophenyl [4-(bromomethyl)phenoxy]acetate
432-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-diethyl-1,5-pentanediol
429-310-8 57987-55-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone hydrochloride
412-390-3 86386-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-difluoroaniline
206-687-5 367-25-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
434-820-9 106461-41-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one
224-330-1 4314-14-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydroxy-3-methylbenzoic acid
700-279-5 4707-49-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydroxy-N-(2-methoxyphenyl)benzamide
419-090-1 129205-19-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dimethyl-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
411-220-5 134701-20-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-DPZ
434-170-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-Oxazolidinedione, 5-[[4-(diphenylamino)phenyl]methylene]-3-(2-phenylethyl)-
453-020-0 506426-96-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-Oxazolidinedione, 5-[[4-(diphenylamino)phenyl]methylene]-3-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-
453-030-5 514791-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-xylenol
203-321-6 105-67-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5,7,7-tetramethyloctanal
405-690-0 114119-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-bis(1,1-dimethylbutyl)hydroquinone
400-220-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
609-132-9 35480-52-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-bis(p-toluidino)terephthalic acid
233-651-6 10291-28-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-bis-isocyanatomethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
411-280-2 74091-64-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dibromopyridine
210-839-6 624-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dibutoxy-4-(morpholin-4-yl)benzenediazonium 4-methylbenzenesulfonate
413-290-2 93672-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dichloro-3,6-bis{4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]anilino}-1,4-benzoquinone
426-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenylamine
414-940-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenylamine
414-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroanilinium chloride
251-620-5 33663-41-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dihydroxy-5-methyl-3-(morpholin-4-yl)-2-cyclopenten-1-one
430-170-5 114625-74-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dimercaptomethyl-1,4-dithiane
419-770-8 136122-15-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-Dimethylphenylacetyl-chloride
470-780-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-{[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl}-.sc.l.sc.-valinate
424-660-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole-4-sulfonic acid
421-210-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furan
440-030-5 338735-71-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
214-406-2 1125-21-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbonitrile
917-351-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, 1-oxide
416-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-cresol ester with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
444-250-2 144111-81-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2