Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 decembris 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
13-Docosenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, (13Z)-
604-714-9 149968-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17β-ol
238-513-9 14507-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
213-407-5 943-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-α,17-α-epoxy-3-β-hydroxypregn-5-en-20-one
213-548-2 974-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-(3-Hydroxypropyl)-6 beta,7 beta;15 beta,16 beta-dimethylene-5 beta-androstane-3 beta,5,17 beta-triol
617-350-0 82543-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17 beta-Hydroxy-5(10)-estren-3-one
600-891-1 1089-78-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
251-133-8 32634-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione
251-868-4 34184-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-α,21-dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione 21-acetate
231-812-5 7753-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-α-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione
217-541-5 1882-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one
220-513-5 2787-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-17-(3-hydroxy-1-propynyl)androst-4-ene-3-one
259-700-1 55542-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-17-(3-hydroxypropyl)androst-4-ene-4-one
259-701-7 55542-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methylandrost-4-ene-3-one
210-063-8 604-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,3H,5H-Oxazolo[3,4-c]oxazole, 3,5-bis(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)dihydro-
700-437-3 1196069-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-2-nitroso-
617-748-4 857035-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,3-triazole
608-262-3 288-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole, sodium salt
255-280-9 41253-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
215-937-2 1455-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid, 1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-, methyl ester
609-754-0 39925-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4,7-Triazonine, octahydro-1,4,7-tris[(4-methylphenyl)sulfonyl]-
610-880-3 52667-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-
600-451-9 103577-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-
615-997-3 73590-85-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-
600-331-6 102625-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-[1-(triphenylmethyl)-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-
604-140-9 139481-72-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs.
930-778-5 1334421-89-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C7-17 alkyl) derivs.
930-775-9 1334421-90-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-C11-13-alkyl derivs.
291-473-4 90411-94-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs.
263-170-7 61791-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
263-171-2 61791-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-propanenitrile
607-301-1 23996-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-propanoic acid, 2-methyl-5-nitro-
617-353-7 82553-75-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-,ethyl ester
696-298-0 144690-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-indazole-3-carboxylic acid
224-794-5 4498-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Pyrazol-3-amine,5-(1,1-dimethylethyl)-
617-355-8 82560-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrazole, 1,4-dimethyl-
600-813-6 1072-68-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride N,N'-bis(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs.
275-170-4 71077-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2-acetamide, 1-[(2-chlorophenyl)methyl]-N,N-bis(1-methylpropyl)-.alpha.-oxo-
918-617-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-tetrazol-1-acetic acid
244-551-7 21732-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine
700-593-2 162204-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3-bis[[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]]propionohydrazide
251-156-3 32687-78-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
236-747-6 13473-26-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dimethylacetoacetanilide
202-576-0 97-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dinitroacetanilide
210-227-9 610-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',5-dichloro-2-(3-hydroxymethyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone
259-023-1 54196-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',6'-dihydroxyacetophenone
211-833-6 699-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenone
245-052-7 22525-95-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-2,2-dimethylpropionohydrazide
257-027-8 51167-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-aminoacetophenone
209-002-8 551-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-anilino-6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
274-641-1 70516-41-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-chloroacetoacetanilide
202-269-1 93-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone
211-998-4 735-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxyacetophenone
204-288-0 118-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxychalcone
214-928-0 1214-47-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxypropiophenone
210-244-1 610-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methoxyacetoacetanilide
202-131-0 92-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylacetoacetanilide
202-267-0 93-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(3H)-Benzofuranone, 5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-
813-928-3 155810-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(5H)-Furanone, 5-hydroxy-4-methyl-
609-869-6 40834-42-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(R,S)-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-purin-9-yl)methoxy-3-acetoxy-1-propanol
680-297-7 88110-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo [2,3-d] pyrimidine
618-507-6 90213-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2''-dihydroxy-4,4''-(2-hydroxy-propane-1,3-diyldioxy)dibenzophenone
424-210-0 23911-85-5 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetic acid
611-959-5 60239-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol
225-208-0 4719-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol citrate
249-576-7 29340-81-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-Nitrilotriethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-094-8 37208-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',4'-trichloroacetophenone
224-218-2 4252-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
243-494-5 20062-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2