Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 decembris 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Copper phthalocyanine direct dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Corsair Clear #12
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Corsair Resin 5
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’-bis(diazonium) dichloride with N-(2,4-dialkylphenyl)-3-oxobutanamide and potassium 4-[(3-oxobutanoyl)amino]substituted benzene and their basic aluminium and earth alkali metal salts
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of diazotized 2-amino-6-[(2-substitued ethyl)sulfonyl]naphthalene-1-substituted acid with 4-({4-chloro-6-[ethyl(3-{[2-(substituted oxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-heteromonocycl-2-yl}amino)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disubstituted acid and their sodium and potassium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Blue #1
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Red #2
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Yellow #2
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl-dimethoxy-({3,3',5,5'-tetramethyl-2'-[(tetramethyldisubstitutedheteropolycyclyl)oxy]biphenyl-2-yl}oxy) disubstituted heteropolycycle
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dialkyl phosphinic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl-methyl-dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkylheteromonocyclium alkanoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylaminoacetylbrenzcatechin
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillate of avocado oil, Persea gratissima, Lauraceae
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
E. coli fusion protein HMR 1964, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein HOE901, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein HR 1799, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein SAR342434
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alkenylsuccinic anhydride and 2-dialkylaminoethanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (1R,2S)-1-{[(4R)-4-(heteropolycycle-6-yloxy)-L-heteromonocycle]amino}-2-vinylalicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteromonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[tert-butoxycarbonyl-[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteremonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18-(unsaturated) dimers and their monoesters and diesters with 2-ethylhexanol
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C5-10 (linear and branched), mixed esters with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Golden Yellow Continuous
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Halophosphate
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
hydroxylamines, di-C16-18 (even numbered) alkyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
IDU-1
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IDU-2
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Insulin (human), 3B-L-lysine-29B-L-glutamic acid-31B-L-Arginine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IPDA-BADGE-BUMGE
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
isliFe
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L 130
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L 131
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 165
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium salt of branched-aliphatic dicarboxylic acid
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ester of fatty acids, Cx-Cy, Hydroxymethylated
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl-bis[2-(4-methylalicyclyl)propyl]dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixed metal oxide complex
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of reaction products of substituted copper phthalocyanine, hydrogenated resin acids, alkaline earth metal chlorides, and copper phthalocyanine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(butane-1,4-diyl)bis(12-hydroxyoctadecanamide)
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis{3-[di-(branched and cyclic) alkylamino]alkyl}alkanediamide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N”-hexane-1,6-diylbis(N’-alkylaryl)urea
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-((3R,4R)-1-benzyl-4-alkylpiperidin-3-yl)-2-halogeno-N-alkyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1