Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 14 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, zinc salt
246-279-4 24468-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, trisodium salt
241-749-5 17766-26-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine phosphate
255-449-7 41583-09-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, deammoniated
272-034-6 68649-66-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyltrisiloxane
222-222-9 3390-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-trioxane
203-812-5 110-88-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
257-913-4 52434-90-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
421-120-3 6291-95-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
248-597-9 27676-62-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(3-mercaptopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
813-556-1 78366-85-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
219-514-3 2451-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
247-465-8 26115-70-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris[[4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xylyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
254-996-9 40601-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt
626-424-1 59572-10-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[2-[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]diazenyl]-, sodium salt
474-870-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3- AND 1,4-CYCLOHEXANDICARBOXYALDEHYDE
482-020-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, 4-methyl-, reaction products with 4-nitrobenzenamine, p-phenylenediamine and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-269-1 100208-66-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized m-phenylenediamine, acetates
282-617-7 84281-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized m-phenylenediamine, acetates
282-617-7 84281-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedimethanamine, N-(2-phenylethyl) derivs.
445-790-1 404362-22-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with glycidyl tolyl ether
290-611-0 90194-04-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediol, 2,4,6-trinitro-, calcium potassium salt
825-439-2 1265906-36-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[6-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-, hexasodium salt
273-662-3 68991-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-
300-530-5 93941-80-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt
268-516-0 68110-27-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-benzoxazine-2,4-dione
606-541-4 2037-95-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
220-474-4 2778-42-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane
241-536-7 17557-23-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
248-052-5 26850-24-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
229-222-8 6440-58-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(hydroxymethyl)urea
205-444-0 140-95-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene
222-852-4 3634-83-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
609-567-4 38661-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea
257-861-2 52338-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-butylene diacetate
214-244-2 1117-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Cyclohexanedimethanamine
219-941-5 2579-20-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-di-o-tolylguanidine
202-577-6 97-39-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dibutyl-2-thiourea
203-674-6 109-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2,4-diisocyanato-5-methylbenzene
813-050-0 2162-70-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2