Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-METHYL-3-(2-METHYLPROPYL)CYCLOHEXANOL
434-380-8 215231-33-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Methyl-3-nitro-guanidine
433-400-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-3-phenyl-1-piperazine
431-180-2 5271-27-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide
424-160-1 139481-22-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
423-960-6 139756-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methylcyclohexanecarbonyl chloride
608-291-1 2890-61-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Naphthalenol, 2-methyl-, 1-acetate
454-690-7 5697-02-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-nitro-3-(pentafluorosulfanyl)benzene
447-600-2 2613-26-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nitro-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
447-610-7 2613-27-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane; reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-octadecyl,19-hexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecanoic acid; dihexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; dioctadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; reaction mass of: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecanoic acid
432-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Octanol reaction products with epichlorhydrin and 2-mercaptoethanol
473-730-4 928768-73-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-octylazepin-2-one
420-040-6 59227-88-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
617-500-5 83905-01-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one
478-240-4 699-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-798-4 94279-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Phenyl-3-(pyrrolidin-yl)propan-1-one
619-034-8 94-39-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl hydroperoxide
221-341-3 3071-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Phenylsulfonylpyrrole
623-685-3 16851-82-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 3-[hexyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, Monoammonium Salt
468-470-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanone, 1-[2-(2-propen-1-yloxy)phenyl]-
604-312-3 142819-94-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-
610-979-1 53207-58-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of products produced by the distillation of products from the hydrogenation of butanal from the hydroformylation of propene. It consists predominantly of organic compounds such as aldehydes, alcohols, esters, ethers and carboxylic acids having carbon numbers in the range of C4-C32 and boiling in the range of approximately 143°C to 282°C (289°F to 540°F).
271-363-2 68551-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Spiro(4,5)-7-Decen-7-yl-4-Penten-1-one
438-060-9 224031-70-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butyl 2,4-dimethyl (2S,4S)-pyrrolidine-1,2,4-tricarboxylate
807-497-0 1378388-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
616-143-2 74844-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
686-032-1 88043-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-618-7 1194059-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
688-361-6 487048-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tetradecanoylbenzotriazole
437-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(1-trityl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate
605-586-7 170791-09-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(methylsulphanyl)carbonyl]oxy}ethyl 2-methylpropanoate
700-047-3 860035-07-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole monomethanesulfonate
617-843-0 86386-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
432-890-5 72955-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
408-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-hydroxy-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl) decan-1-one
700-045-2 104966-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1