Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,2-Diaminotoluene, ethoxylated and propoxylated.
614-144-2 67800-94-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
211-550-8 661-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3,3-dimethylbutane
613-415-2 640-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
219-094-1 2356-53-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoroethane,
618-014-6 874288-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-3-nitrobenzene
221-717-7 3209-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
235-869-7 13014-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diethoxybenzene
218-089-1 2050-46-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methoxy-6-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
937-712-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methylbenzene
442-630-2 3828-49-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-difluoro-4-nitrobenzene
206-718-2 369-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
500-051-3 26780-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dihydro-5-nitro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-254-4 932-64-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulphonyl)oxy]phenyl]azo]nicotinonitrile
261-693-5 59312-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-1-[3-(1-methylethoxy)propyl]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
411-990-2 68612-94-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dimethoxypropane
404-630-0 7778-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)cyclopentyl acetate
424-070-0 94346-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
805-807-9 169051-76-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethylimidazole
217-101-2 1739-84-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenyl-4-(2-phenylthioethyl)pyrazolidine-3,5-dione
223-109-7 3736-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diphenylethane
203-096-4 103-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diphenylethanone oxime
811-357-4 952-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxy-4-vinylcyclohexane
203-436-1 106-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-epoxycyclododecane
206-012-4 286-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxycyclohexane
206-007-7 286-20-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
810-688-1 14034-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl Ph ether
291-221-3 90366-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl tolyl ether
282-199-6 84144-79-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, reaction products with epichlorohydrin
291-227-6 90366-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-{3-(trimethoxysilyl)propyl}-,N-{(ethenylphenyl)methyl}derivate,hydrochlorides
605-620-0 171869-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Hydrazinedicarboxylic acid, 1-[(6aS,10S,10aS,11aR)-8-(aminocarbonyl)-10-(dimethylamino)-5,6a,7,10,10a,11,11a,12-octahydro-4,6,6a,9-tetrahydroxy-5,7-dioxo-1-naphthacenyl]-, 1,2-bis(phenylmethyl) ester
606-958-1 22229-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-N,N'-Propylene-bis(4'-aminobenzammonium) sulfate
931-148-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)diester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol; 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol; reaction mass of: 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)monoester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
433-640-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Naphtoquinonediazide-4-ulfonylchloride (or sulfonic acid) diester with 4;4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol and 1,2-Naphtoquinonediazide-4-sulfonylchloride (or sulfonic acid)monoester with 4;4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol and 1,2-Naphtoquinonediazide-4-ulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4;4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
433-630-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
242-420-9 18549-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Piperidinedicarboxylic acid, 5-[(phenylmethoxy)amino]-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-[(3aR,4R,7S,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl] ester, (2S,5R)-
817-188-2 1690348-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
209-486-0 582-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3'-Bipyridinium, 5'-[[4-[[4-[(1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo[1,3'-bipyridinium]-5'-yl)azo]benzoyl]amino]phenyl]azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2)
278-130-4 75214-63-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3(2H,4H)-Isoquinolinedione, 7-methoxy-2-methyl-
616-380-1 76746-95-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiane 2,2-dioxide
214-022-5 1073-05-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide
600-809-4 1072-53-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane
223-620-5 3982-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-(2-{2-chloro-3-[2-(1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene]cyclohex-1-enyl}vinyl)-3H-indol-1-ium bromide
428-300-0 212964-63-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-3H-indolium chloride
259-858-1 55850-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium chloride
268-750-3 68134-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium methyl sulphate
277-232-6 73019-09-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine
259-393-4 54914-37-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethylnorbornan-2-one
232-107-5 7787-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-methano-3-benzazepin-2-one
609-171-1 357426-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
201-072-8 77-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
227-367-1 5807-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
214-946-9 1222-05-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
245-890-3 23787-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5-(tert-dodecyldithio)-
813-543-0 73984-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol
939-692-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol
293-927-7 91648-65-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, copper(2+) salt (2:3)
813-272-8 309721-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
213-834-7 1025-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)-
479-950-7 31274-51-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
253-575-7 37640-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trisodium salt
221-255-6 3047-33-4 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, zinc salt
246-279-4 24468-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, trisodium salt
241-749-5 17766-26-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
605-959-4 182166-24-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine phosphate
255-449-7 41583-09-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, deammoniated
272-034-6 68649-66-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriamine, monohydrobromide
403-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichloro-2,4-dinitrobenzene
228-510-0 6284-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichlorobenzene
203-608-6 108-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichlorotrinitrobenzene
220-115-1 2631-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropyl-2,4-diaminobenzene
613-175-9 6318-09-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropyl-2,4-dinitrobenzene
286-111-7 85187-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyltrisiloxane
222-222-9 3390-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2