Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 decembris 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-cyanoethyl)[4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phenyl]amino]ethyl acetate
268-697-6 68133-69-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethanol
216-323-7 1559-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-hydroxypropyl)(C16-18 sat. C18 unsat. alkyl)amino]propan-1-ol
695-977-9 1309955-79-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
228-768-4 6358-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl acetoacetate
244-311-1 21282-97-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl hydrogen 3-chloro-2-hydroxypropylphthalate
259-130-3 54380-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-nitrophenyl)amino]ethanol
225-555-8 4926-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3,5-dimethyl pyrazolyl)carbamoyl]ethyl methacrylate
680-413-6 217437-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl]ethanol
226-046-3 5246-57-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopropyl)methylamino]ethanol
255-615-9 41999-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride
695-745-7 1079221-49-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aziridin-1-ylpropionyl)methyl]-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(aziridine-1-propionate)
257-765-0 52234-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitrophenyl)sulphonyl]ethanol
255-501-9 41687-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3S)-2,6-dioxooxan-3-yl]isoindole-1,3-dione
607-813-5 25830-77-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethyl hydrogen sulphate
247-895-6 26672-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
235-462-4 12236-62-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide
229-355-1 6486-23-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
236-852-7 13515-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide
257-848-1 52320-66-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
229-419-9 6528-34-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide
219-730-8 2512-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(5A,7A)-17-(CYCLOPROPYLMETHYL)-3,6-DIMETHOXY-18,19-DIHYDRO-4,5-EPOXY-6,14-ETHENOMORPHINAN-7-YL]-3,3-DIMETHYLBUTAN-2-OL
605-398-5 16524-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide
617-143-5 80675-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-oct-2-enyl] butanedioic acid
820-780-3 62568-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[-N-(2-cyanoethyl)-4-[(p-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl benzoate
255-037-7 40690-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,2-bis(2-prop-2-enoyloxyethoxymethyl)butoxy]ethyl 3-(dibutylamino)propanoate
606-330-7 195008-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide
300-634-0 93951-12-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-800-7 6359-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
254-588-0 39670-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethanol
203-960-0 112-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide
448-060-0 727678-39-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethanol
216-940-1 1704-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-3-yl]ethanol
608-245-0 28770-01-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
264-796-3 64346-30-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
278-248-6 75535-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
275-654-5 71598-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
229-227-5 6441-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
276-470-8 72208-20-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
265-477-1 65122-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
276-471-3 72208-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium hydrogen sulphate
276-586-9 72319-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl]vinyl]benzonitrile
235-834-6 13001-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
265-479-2 65122-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-668-0 6320-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(4-propyl-heptyl)-morpholin-4-yl]-ethanol hydrochloride
688-947-1 98092-92-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(9-butyl-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxanyl)propoxy]ethyl methacrylate
801-072-3 1052075-57-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazoniol-5-yl]ethyl dihydrogen diphosphate
205-230-7 136-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2H-pyran
616-651-4 787582-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-3-pyridine carboxylate; imazapyr (ISO)
617-219-8 81334-34-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butyric acid
303-995-2 94232-67-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]-phenol
430-810-3 154825-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride
219-228-9 2390-54-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-cyanoethyl)anilino]ethyl acetate
227-876-9 6021-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
265-314-4 65036-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[[2-(cyanoimino)hexahydro-4,6-dioxo-5-pyrimidyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
259-470-2 55067-15-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazole-5-sulphonamide
270-393-3 68427-35-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]quinazolin-4(1H)-one
249-200-1 28754-28-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
261-448-2 58798-47-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium methyl sulphate
258-946-7 54060-92-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
264-036-0 63225-53-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid
250-830-4 31837-42-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2,2-bis[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl diacrylate
302-434-9 94108-97-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol
218-658-4 2212-32-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino]ethyl acetate
249-033-4 28462-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, potassium sodium salt
288-950-4 85940-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-nitrobenzene-1,3-dicarbonitrile
284-395-7 84870-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
278-601-4 77061-58-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophenyl)azo]-m-tolyl](2-acetoxyethyl)amino]ethyl acetate
250-061-4 30124-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
246-352-0 24610-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
240-923-8 16889-10-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulpho-1-anthryl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzene-1,4-disulphonic acid, potassium sodium salt
277-179-9 72987-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium acetate
281-876-3 84051-87-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride
248-053-0 26850-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium methyl sulphate
235-546-0 12270-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulpho-7-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulphobenzoic acid, sodium salt
285-413-6 85098-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, sodium salt
280-744-2 83763-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
230-237-7 6976-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate
266-733-5 67584-55-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate
266-737-7 67584-59-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[N-(2-cyanoethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl acetate
226-070-4 5261-31-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[tert-butyl(phenylmethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl] hydrochloride
246-014-2 24085-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, polymer with phenol
500-086-4 35238-34-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2