Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{[2-cyano-2-(diphenylmethylidene)acetyl]oxy}-2,2-bis({[2-cyano-2-(diphenylmethylidene)acetyl]oxy}methyl)propyl 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoate
429-160-3 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
327 QRN
424-580-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
350CD0001
436-940-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3940W92
425-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3G3 RESIN
443-110-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3M (TM) SPECIALTY GAS PFG-3480
440-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4''-butyl-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-1,1':4',1''-terphenyl
935-976-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Ethyl-2,3-difluorbiphenyl
929-069-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-Methyl-4-(E)-pent-3-enyl-biphenyl
473-310-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-trans-ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one
485-460-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride
944-036-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methyl-2-(4-methylphenyl)-1-propionyl)diphenylsulfide
415-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-carbonylbis[2-({[3-(triethoxysilyl)propyl]amino}carbonyl)benzoic acid]
419-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol, condensation product with diphenyl carbonate
926-571-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylene bis(3-chloro-2,6-di-ethylphenylisocyanate)
420-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and its oligomeric reaction products with oxydipropanol and [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
701-072-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane, 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) homopolymer, [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and propane-1,2-diol
500-313-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyldiisocyanate and 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane and their oligomerisation reaction products with 2,2'-oxydiethanol, propane-1,2-diol and butane-1,3-diol
701-276-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-isopropylidenediphenol, reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, mono, di and triesters with acrylic acid
948-054-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-di-tert-butyl-6-ethoxy-2,2-dimethyl-3,7-dioxa-4-aza-6-phosphanonan-1-oic acid 6-oxide
449-920-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol
443-400-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol
443-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
427-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(1-((3-((2-(tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)acetoxy)methyl)pyridin-2-yl)(methyl)carbamoyloxy)ethyl)-1-(3-(4-(4-cyanophenyl)heteromonocyclic-2-yl)-2-hydroxybutyl-difluorophenyl-1H-1,2,4-heteromonocycle-4-ium)hemisulphate
926-418-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)indole, fumarate
947-445-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-carboxymethylthio)ethoxy-1-hydroxy-5-isobutyloxycarbonylamino-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthamide
420-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one
925-636-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1-(2H)-NAPHTHALENONE
406-300-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1-(2H)-NAPHTHALENONE
406-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4'-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde
473-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazine-2-yl)-1,3-benzodiole
485-420-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazine-2-yl)-1,3-benzodiole
485-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl)-1-butynyl)-.alpha.,.alpha.-dimethylbenzeneacetic acid
462-560-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl)-1-butynyl)-.alpha.,.alpha.-dimethylbenzeneacetic acid
462-560-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-aminoanilino)-6-[3-(dibutylamino)propylamino]-heteromonocyclic-2-ol
427-670-0 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-822-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
917-991-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-chloro-3-nitro-phenyl)-3-methyl-4-oxo-butanoic acid
918-019-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-chlorophenyl)-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol
925-590-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexanone
423-920-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-trans-propylcylohexyl)phenol
440-740-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-trans-vinyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4'-trans-yl)-1,2-difluorobenzene
430-860-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1