Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
229-962-1 6864-37-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimorpholinyldiethyl ether
229-194-7 6425-39-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)
427-180-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-dithiobis(ethylammonium) sulphate
240-340-9 16214-16-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-dithiobisethanol
217-576-6 1892-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-dithiodi(benzoic acid)
204-352-8 119-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-dithiodianiline
214-529-1 1141-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
203-652-6 109-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedithiodiethanol
226-045-8 5244-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminobis[4,6-diamino-1,3,5-triazine]
222-695-1 3576-88-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodi(ethylamine)
203-865-4 111-40-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Iminodiethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-085-9 35176-06-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)diethanol
212-985-6 901-44-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)diethanol
212-985-6 901-44-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butyl-phenyl)-2-ethylhexyl phosphite
418-310-3 126050-54-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-nonyl-p-cresol)
232-092-5 7786-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
201-044-5 77-62-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
223-773-8 4066-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis-ethanol diformate
601-722-4 120570-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane] 2,2'-disulphide
223-829-1 4090-51-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Oxybisethanol, ethoxylated and propoxylated (>1 < 4.5 mol EO and >1 <4.5 mol PO)
610-559-8 50658-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Oxydiethanol, propoxylated
1 - 4.5 moles propoxylated
500-031-4 9051-51-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-phenyliminodiethanol
204-368-5 120-07-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trimethylchromane)
400-270-3 40278-59-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-thiodiethanethiol
222-671-0 3570-55-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-vinylenebis[5-methylbenzoxazole]
213-866-1 1041-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloroacetamide
209-849-3 594-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
206-117-5 302-17-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl methacrylate
221-309-9 3063-94-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-N'-[(2Z)-piperazin-2-ylidene]acetohydrazide
616-320-4 763105-70-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethyl methacrylate
206-525-3 352-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoromethanesulfonate
458-390-7 6226-25-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethylamine
212-041-3 753-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride
206-771-1 373-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3,3,3-pentafluoropropanol
207-012-7 422-05-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
206-782-1 375-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptan-1-ol
206-406-6 335-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluoro-6-trifluorovinyloxyhexanenitrile
443-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentan-1-ol
206-593-4 355-80-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate
206-596-0 355-93-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine
206-841-1 382-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
200-955-5 76-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3-Trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propanoic acid
700-835-7 919005-14-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
239-405-4 15373-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-trimethyladipic acid
258-556-7 53445-37-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
247-063-2 25513-64-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexanedinitrile
283-810-9 84713-17-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4,4,6,6-hexamethylcyclotrisilazane
213-773-6 1009-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-henicosan-21-one
264-780-6 64338-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosan-21-one hydrochloride
277-620-5 73833-37-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol, mixed isomers
221-140-0 3010-96-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,6,6-pentamethylheptane
236-757-0 13475-82-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
604-317-0 142874-81-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxole
605-263-0 161611-74-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-1-oxa-4-aza-2-silacyclohexane
233-487-5 10196-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
205-619-1 144-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,5,5-tetramethyl-1,4,2,5-dioxadisilinane
700-244-4 5895-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,5-trimethyl-5-pentylcyclopentan-1-one
265-779-3 65443-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE
457-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE
457-070-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol
408-020-5 109678-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-1-{2-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]ethyl}piperidin-4-yl 3,5,5-trimethylhexanoate
941-267-1 1445870-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinooxy
220-778-7 2896-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone
212-554-2 826-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl acrylate
415-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine
253-197-2 36768-62-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-substituted-piperidinyl-1-oxy
482-430-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
219-291-2 2403-88-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
219-291-2 2403-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2