Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 12 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97524 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-(4-chlorophenyl)-2-cyclopropylpropan-1-one
602-964-3 123989-29-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
403-640-2 107534-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4-DIMETHYLPENT-1-EN-3-ONE
437-220-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4-DIMETHYLPENTAN-3-ONE(R116931)
437-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-ol
616-307-3 76205-19-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-chlorophenyl)sulfanyl-2-nitrobenzene
700-088-7 6764-10-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-cyanophenyl)guanidine
611-382-9 5637-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-ethoxyphenylethynyl)-trans-4-(4-propylcyclohexyl)benzene
440-530-3 116903-48-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one
609-173-2 3575-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-hydrazinophenyl)sulfonyl-2-methyl-propane-2-sulfonic acid
619-707-6 58370-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-hydroxyphenyl)-5-{5-[1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-2,4-dioxopyrimidin-5-yl]penta-2,4-dienylidene}pyrimidinetrione, compound with triethylamine
425-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-Hydroxyphenyl)heptane-1,3-dione
927-036-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methylpenta-1,4-dien-3-ol
259-323-2 54757-48-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
414-540-3 484-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-methoxyphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)thio] ethanone
469-300-0 63675-73-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-NITROPHENYL)PIPERAZINE
616-145-3 74852-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
662-855-1 702-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-Methoxyphenyl)ethanamine
700-847-2 6298-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol
219-372-2 2425-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-Methylbenzoyl)-1-phenylpiperidinium 5-benzyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate
457-010-7 504387-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-methylphenyl)ethylamine
443-160-0 586-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-morpholinophenyl)butan-1-one
413-790-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
619-298-4 97928-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-trans-Pentylcyclohexyl)-4-propylbenzene
617-422-1 82991-48-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-trans-Propyl-[1,1-bicyclohexyl]-4-trans-yl)-4-trifluormethoxybenzene
603-782-7 133937-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one
260-486-7 56973-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)ethan-1-one
212-266-7 774-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 216-133-4 1506-02-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 244-240-6 21145-77-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
806-758-6 198477-89-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-chloro-2-thienyl)ethan-1-one
228-630-3 6310-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-methyl-2-furyl)propan-1-one
234-215-8 10599-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-propyl-1,3-benzodioxol-2-yl)-1-ethanone
700-902-0 1370699-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6,11-dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine
820-948-6 41218-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(6-FLUORO-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-2-YL)ETHANONE
612-934-1 620176-90-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethan-1-one
223-453-8 3900-45-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6-methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
606-942-4 221615-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloroethanone
696-512-2 1378387-81-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(9,9-Dibutyl-9H-fluoren-2-yl)-2-methyl-2-morpholin-4-yl-propan-1-one
819-558-9 2020359-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(acetyl)thiosemicarbazide
218-956-4 2302-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyl)pyrrolidine-2-methylamine
247-467-9 26116-13-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 2-chloro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl]benzoate
603-837-5 134605-64-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 2-chloro-5-isocyanatobenzoate
695-953-8 204918-22-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 2-chloro-5-nitrobenzoate
696-317-2 174489-76-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 5-amino-2-chlorobenzoate
696-318-8 174489-43-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-3-butoxypropan-2-ol
801-709-5 53146-45-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(aminomethyl)cyclohexaneacetic acid hydrochloride
262-075-8 60142-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(benzyloxy)-4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]benzene
613-308-0 63659-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(bis(2-(1,3-dimethylbutylideneamino)ethyl)amino)-3-phenoxypropan-2-ol
271-340-7 68541-07-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(Bromomethyl)-2-bromo-4,5-dimethoxybenzene
610-978-6 53207-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(carboxylatomethyl)methylpyridinium
288-098-3 85650-88-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(chloromethyl)naphthalene
201-678-2 86-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(chlorophenylmethyl)-2-methylbenzene
431-450-1 41870-52-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(CYCLOOCT-3-ENYL)-PROPAN-1-OL AND ISOMERS
476-140-5 899810-84-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(dichloromethyl)-2-(trichloromethyl)benzene
220-371-4 2741-57-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(dichloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
615-161-8 707-72-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(dimethoxymethyl)hexahydro-1H-azepine
251-282-9 32895-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(dimethylamino)propan-2-ol
203-556-4 108-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(dimethylamino)propan-2-yl carbamate
813-467-8 87037-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(ethoxymethoxy)-4-methyl-benzene
609-065-5 35117-05-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(m-chlorophenyl)piperazine
229-654-7 6640-24-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
420-240-3 162515-68-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(methylamino)-4-[(3-methylphenyl)amino]anthraquinone
229-059-2 6408-50-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-ethylhexyl)aminomethyl)-1,2,4-triazole
401-280-0 91273-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-ethylhexyl)aminomethyl)-1,2,4-triazole
401-280-0 91273-04-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino)propan-2-ol
229-764-5 6712-98-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino)propan-2-ol
229-764-5 6712-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(N,N-dimethylcarbamoyl)-3-tert-butyl-5-carbethoxymethylthio-1H-1,2,4-triazole
411-650-3 110895-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(N6-trifluoroacetyl-L-lysyl)-L-proline-mono-p-toluenesulfonate
402-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(o-chlorobenzyl)-1H-pyrrole
245-830-6 23694-46-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(p-tolyl)ethanamine
937-697-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(pyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride (1:1)
692-058-4 372118-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(pyrimidin-5-ylmethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium-3-ide-2,4-dione
816-285-7 1263133-33-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethane, mixed isomers; 1-(sec-butylphenyl-1-phenylethane, mixed isomers; reaction mass of: sec-butylphenyl(phenyl)methane, mixed isomers
431-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-D-proline
682-153-9 166170-15-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-L-proline
813-635-0 103336-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol
266-582-5 67124-09-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
807-897-5 449758-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
640-188-7 903550-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
676-405-7 165253-31-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(trimethylsilyloxy)-hexane
823-658-8 17888-62-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(vinyloxy)dodecane
212-141-7 765-14-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(vinyloxy)octadecane
213-208-3 930-02-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(vinyloxy)propane
212-123-9 764-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-({[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]carbonyl}oxy)ethyl 2-methylpropanoate
700-402-2 860035-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-({[(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methyl]sulfonyl}oxy)pyrrolidine-2,5-dione
428-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(β-phenethyl)-4-piperidone
254-613-5 39742-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-3 dihydroxy-2,4bis-(4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)-phenylazo) benzene disodium salt
937-924-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl]ethanone
800-278-0 41435-93-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(1Ξ,2Ξ)-2-Chloro-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propyl]pyrrolidine-2,5-dione
811-462-5 1197377-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol
222-429-4 3468-63-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-butyloctyl)oxy]-3-(3,4-dihydroisoquinolinium-2-yl)propan-2-yl sulfate
470-080-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol
220-562-2 2814-77-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-Chlorophenyl)(diphenyl)methyl]-1H-imidazole nitrate
807-571-2 37594-64-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol
229-214-4 6434-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2-hydroxyethyl)thio]propan-2-ol
229-765-0 6713-03-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-Isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]-1-methyl-3-[(3S)-2-oxotetrahydrofuran-3-yl]urea
700-850-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1