Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 decembris 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one
259-728-4 55621-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Diiodo-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
480-280-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethoxybenzene
205-783-4 151-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dimethoxyphthalan
607-367-1 24388-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
473-300-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
605-637-3 172529-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
210-283-4 611-92-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole
689-662-5 694-48-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
826-619-3 88398-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-3-phenylbutyl acetate
268-407-8 68083-58-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbut-3-enyl isobutyrate
279-399-0 80118-06-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
211-870-8 702-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyluracil
212-856-4 874-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dioxepane
208-015-6 505-65-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[5,10]anthra[2,1,9-def]isoquinoline-8-sulfonic acid
428-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxolane, 2-(4-chlorophenyl)-
607-307-4 2403-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,2,3-trione 2-[O-(ethoxycarbonyl)oxime]
419-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,3-dione
204-398-9 120-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-disodium, 7-(2-{4-[(4-{2-[2-(cyanoamino)-4,6-dihydroxypyrimidin-5-yl]diazen-1-yl}benzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl)naphthalene-1,3-disulfonate
931-147-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-divinylimidazolidin-2-one
237-457-2 13811-50-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, reaction products with epichlorohydrin
696-026-0 1395383-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 47000.
232-318-2 8003-22-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, diazotized 4-amino-3-methylbenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
276-684-1 72480-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-325-3 5436-05-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis(oxyethane-2,1-diyl) dihexadecanoate
807-889-1 1255203-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(C11-C14-alkyloxy)propyl]-, branched
932-122-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched
270-851-2 68479-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, allyl ether
293-883-9 91648-24-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, C5-9 carboxylates
288-342-9 85711-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2-methyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane
700-957-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide acetate (1:1)
700-606-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,4-trimethyl-2,3-diazabicyclo[3.2.2]non-2-ene 2,3-dioxide
251-833-3 34122-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidine
224-262-2 4271-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-Napthalenetetracarboxylic acid, 1,4-monoanhydride
619-817-4 52671-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5-oxadiazepane
616-123-3 746595-79-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,6,10-Dodecatetraen-3-ol,3,7,11-trimethyl-,(4E,6E)-
611-799-6 59121-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclodecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid calciumchloride
927-740-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
608-365-3 294-90-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane disulfate
412-080-8 112193-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane Tetrahydrochloride
600-097-5 10045-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-tetrakis(p-toluensulfonyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
414-030-0 52667-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7-triazocyclononane-1,4,7-triium sulfate
700-907-8 220493-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trioxacyclotridecane-8,13-dione
229-554-3 6607-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Androstadiene-3,17-dione, 2-Naphthol-Complex
600-487-5 103799-56-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-anhydro-2,5-dideoxy-2-(methoxycarbonyl)-1-thiopent-3-ulose
619-801-7 66319-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
273-227-8 68953-84-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
700-453-0 59802-05-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from
A complex residuum from the distillation of products from the manufacture of dimethyl terephthalate by air oxidation and esterification of p-xylene. It consists of polyphenyl polyesters.
273-521-6 68988-22-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
800-181-3 371756-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[2-(4-amino-2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-
611-841-3 59487-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
609-276-2 3663-80-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Bis((4'-(4-acryloyloxybutoxy)phenyl)carbonyloxy)benzene
454-650-9 132694-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
266-304-2 66300-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane
219-371-7 2425-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(butylamino)anthraquinone
241-379-4 17354-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2