Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 12 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of Methylium, tris[4-(diethylamino)phenyl]- & acetate
947-404-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mixed xylenes and sulphur monochloride
947-646-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to penta(lithium and/or sodium)10,10´-diamino-6,6',13,13´-tetrachloro-3,3'-[6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10-amino-6,6',13,13'-tetrachloro-10´[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonato)-1,4-phenylenediiminobis[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate
430-200-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-ethylenebis[N-methyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-N-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl]propylammonium] dimethyl disulphate and [2-[bis(2-hydroxypropyl)amino]ethyl]bis(2-hydroxypropyl)(methyl)ammonium methyl sulphate, dioleate (ester)
916-222-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-Bis(2-hydroxypropyl)(C6-C18 even numbered and C18 unsatd)amides and bis(2-hydroxypropyl)ammonium myristate
947-548-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C22(branched)-alkyldiamide and N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C17(branched)-alkyldiamide
940-953-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(3-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)-N,N-dimethyldocosan-1-aminium chloride and N-(3-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)-N,N-dimethylicosan-1-aminium chloride
947-079-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-2-hydroxyethylacetamide and N,O-diacetyl-2-aminoethanol
947-358-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N1-benzylpropane-1,2-diamine and N2-benzylpropane-1,2-diamine
942-655-3 1802727-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of neodymium carbonate and praseodymium carbonate
937-221-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nonane-1,3-diyl diacetate and tetrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yl acetate
943-794-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Octyl-3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazole-2-yl)phenyl]propionate and 2-Ethylhexyl-3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazole-2-yl)phenyl]propionate
916-914-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phenol and tetraphenylphosphonium phenolate
947-162-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium sodium (2R,3R)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate and potassium sodium (2S,3S)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium;sodium;2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetate;copper and potassium;sodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetate;copper
915-008-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Reaction product of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol with methyl diethanolamine and [3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyethyl)methylammonium chloride
947-953-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol and rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol
942-597-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, potassium salts and potassium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate.
915-657-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, sodium salts and sodium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate
915-568-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of silicon dioxide and zirconium dioxide
910-388-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate and 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid
945-131-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 3-[[4-[(4-ethoxy-m-tolyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate and sodium 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
916-540-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and hydrogen 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
943-524-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-,Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalen-2-olato(2-)]cobaltate(1-)and Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)
916-867-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
915-758-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium methyl sulphate and 1-methylpyridinio-3-carboxylate
947-816-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium octane-1-sulfonate and disodium octane-1,2-disulfonate
948-034-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium polysulfide and sodium sulfide
943-531-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium tris [[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (3-)] and potassium [[(quinolin-8-olate (-1)] bis[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (2-)]
946-338-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium, bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-) and sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)]
944-584-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1)
943-993-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrahydroxysilane and choline chloride and calcium chloride and water
902-537-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid
945-219-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trans-5-hexyldihydro-4-methylfuran-2(3H)-one and cis-5-hexyldihydro-4-methylfuran-2(3H)-one
922-963-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tri-µ-(2-ethylhexanoato-O)-bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane-N,N',N'')dimanganese and µ-(acetato-O)-di-µ-(2-ethylhexanoato-O)-bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane-N,N',N'')dimanganese
937-913-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Trihydrogen [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(3-) and [29H,31H-phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cobalt and dihydrogen [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(2-) and hydrogen [29H,31H-phthalocyaninesulphonato(3-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(1-)
947-774-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl(octadecyloxy)silane and octadecanol
943-282-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethylolpropane triacrylate and hexamethyleneimine
946-043-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester 911-815-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium 4-amino-3-[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulphonatophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and trisodium 4-amino-3-[[4-[[4-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulphonatophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
925-141-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-)
944-619-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate and trisodium4-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
943-063-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of zirconium difluoride oxide and fluorozirconic acid
947-897-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of α-3,3-trimethyl-(αS,1R)-cyclohexanemethanol and α-3,3-trimethyl-(αR,1S)-cyclohexanemethanol
946-886-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); tetrasodium [6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); trisodium bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III)
444-290-0 508202-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 1-Methoxypropan-2-ol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-815-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,3-epoxypropyl neodecanoate and Benzenesulfonic acid, C10-13-sec-alkyl derivatives
920-724-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol di(hexanoate) and ethyl oxirane (1:2)
806-726-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-amino-4,6-dinitrophenol , resorcinol, 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts
944-042-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (202--966-0), ethylenediamine (203-468-6) and dodecylamine (204-690-6)
924-043-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (MDI) (101-68-8) and p-Toluidine (106-49-0)
926-809-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (MDI) (101-68-8), Hexamethylenediamine (124-09-4) and Cyclohexylamine (108-91-8)
923-615-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (MDI) (101-68-8), Octylamine (111-86-4) and Cyclohexylamine (108-91-8)
926-119-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4-aminophenol with 2-ethyl-6-methylbenzenamine, sodium polysulfide and sodium metabisulfite
600-520-3 1040874-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride and Naphthalenesulfonic acids, reaction products with formaldehyde, ammonium salts
940-448-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of aminoacids and palmitoyl chloride
920-912-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of castor oil with glycerol
949-117-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]aluminium, sulphuric acid and caustic soda
947-892-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of copper phthalocyanine, chlorosulphuric acid, 2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine,sodium hydroxide
689-188-9 149343-84-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with resorcinol , subsequently coupled with diazotized 2-(4-aminophenylamino)-5-nitrobenzenesulfonic, chelated with iron, sodium potassium salts
947-285-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic and calcium oxide
930-592-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of fusion between 1000°C and 2000°C of aluminium oxide and calcium oxide based raw materials with at least CaO+Al2O3+Fe2O3 > 85%, in which aluminium oxide and calcium oxide in varying amounts are combined in various proportions into a multiphase crystalline matrix.
932-420-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Graphite, acid-treated and potassium permanganate
947-768-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in complex boron, potassium and fluoride constituents in powder form.
946-014-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in dipotassium hydroxytetrafluoro triborontrioxide, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate, potassium fluoride, potassium tetrafluroborate, water in paste form
948-058-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in potassium trihydroxy fluoroborate, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate, potassium tetrafluroborate in powder form
948-039-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of N2,N2'-1,6-hexanediylbis[N4,N6-dibutyl-N2,N4,N6-tris(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and hydrogen peroxide and butanal
700-878-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation
944-329-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Phenol, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], Ph ethers with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
600-581-6 1045809-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of phthalogen-brilliantblue IF3G with phenylguanazole and iron(II)-chloride
947-752-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
944-290-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of resin acid and rosin acid, 12-Hydroxyoctadecanoic and stearic acid with dipentaerythritol
685-540-0 208126-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Salicylic Acid and tridecyl alcohol
947-975-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of trimethylhexamethylenediisocyanate and (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane
947-972-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of urea, formaldehyde, glyoxal and diethylene glycol
939-056-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
424-510-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of: saturated, monounsaturated and multiple unsaturated long-chained partly estrified alcohols of vegetable origin (Brassica napus L., Brassica rapa L., Helianthus annuus L., Glycine hispida, Gossypium hirsutum L., Cocos nucifera L., Elaeis guineensis) with O,O-diisobutyldithiophosphate and 2-ethylhexylamine and hydrogen peroxide
428-630-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (1 mole) Pentaerythritol ethoxylated and propoxylated (4:1) with 2-propenoic acid (4 moles)
604-394-0 144086-02-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (E)-5-((4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)diazenyl)-3-((phenylsulfonyl)oxy)naphthalene-2,7-disulfonic acid condensate with cyanurchloride, then condensate with (E)-7-amino-4-hydroxy-3-((2-methoxy-5-sulfophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonic acid, finally condensate with aniline, potassium salts
948-912-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (Z)-octadec-9-enol and lactic acid
946-088-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of 1 mole of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs and 1 mole of cyclohexylamine
824-772-0 2060540-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and zinc bis(dihydrogen phosphate)
690-512-6 1271172-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1,6-diisocyanatohexane, oligomers with 2-[(2-methacryloyl)oxy]ethyl 6-hydoxyhexanoate and 2-hydroxyethyl methacrylate
700-151-9 1101874-33-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxy phenyl)-1H-imidazole and 2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole
700-217-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts
944-723-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-({4-[C9 (branched) alkyl]phenoxy}methyl)oxirane and ethylene glycol
807-586-4 634602-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-[(2-methylphenoxy)methyl]oxirane and propane-1,2-diamine
810-766-5 1802886-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-amino-4-chlorophenol, 2-amino-4-nitrophenol-6-sulfonic acid with resorcinol, iron complex, sodium salts
946-789-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-Ethylaniline with heptyl naphthalen-2-ol
825-706-3 1401000-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-hydroxyethyl methacrylate and diphosphorous pentoxide and water
948-065-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-1-penten-3-ol, cyclized
944-675-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 3-Methylaniline with heptyl naphthalen-2-ol
826-203-1 1619917-05-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2