Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 16 decembris 2019. Database contains 22577 unique substances and contains information from 97602 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2-hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesulfonate
410-150-2 147703-65-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2-hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesulfonate
410-150-2 147703-65-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-((3,4-dicyanophenyl)thio)propane-1-sulfonate
842-798-0 444996-79-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-((2,3-dicyanophenyl)sulfonyl)propane-1-sulfonate
696-126-4 886592-17-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulfonate
401-870-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfinate
405-510-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
253-506-0 37439-34-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3,5,5-trimethylhexanoate
220-169-6 2650-30-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3,4-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-one
925-045-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3,3'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-trimethylbenzenesulphonate)
224-748-4 4474-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-{N-[(3,5-difluorophenyl)carbamoyl]ethanehydrazonoyl}nicotinate
635-156-4 109293-98-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-sulphonatoethyl laurate
230-949-8 7381-01-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-stearoyllactate
246-929-7 25383-99-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-propyne-1-sulphonate
259-915-0 55947-46-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-olate
617-946-0 87032-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylprop-2-ene-1-sulphonate
216-341-5 1561-92-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methylbutan-2-olate
238-639-4 14593-46-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulphonate
225-948-4 5165-97-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-methyl-2-({3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propanoyl}amino)propane-1-sulfonate
811-522-0 62880-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-mercaptoethanolate
253-523-3 37482-11-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxyethanesulphonate
216-343-6 1562-00-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxyethanesulphonate
216-343-6 1562-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]amino]propanesulphonate
268-732-5 68134-15-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-hexyloxyethanolate
700-291-0 1000701-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-heptyl-2,3-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazole-1-propionate
271-928-3 68630-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-formylbenzenesulphonate
213-758-4 1008-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanoate
243-283-8 19766-89-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-butyloctyl sulphate
303-553-9 94200-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-butoxyethyl sulphate
266-840-7 67656-24-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-bromoethanesulphonate
224-244-4 4263-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-bromoethanesulphonate
224-244-4 4263-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-biphenylate
205-055-6 132-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethanesulfonate
410-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
228-921-5 6373-74-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-amino-5-nitrobenzenesulphonate
250-299-9 30693-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-amino-5-methylbenzenesulfonate
611-210-2 54914-95-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-amino-4-acetamido-5-[2-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethane]sulfonyl}phenyl)diazen-1-yl]benzene-1-sulfonate
940-436-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide
212-603-8 831-52-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate
224-388-8 4337-75-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[[2,5-dichloro-4-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)azo]phenyl]sulphonyl]amino]ethanesulphonate
273-402-9 68959-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
248-460-3 27441-70-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-[3-(4,5-dichloro-2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
252-563-9 35441-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl sulfate
430-890-1 81992-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-5-ethoxybenzenesulphonate
269-304-0 68214-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[2-amino-8-hydroxy-6-[(methylanilino)sulphonyl]-1-naphthyl]azo]-5-(chloroacetamido)benzenesulphonate
274-395-5 70209-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoate(1:2)
942-731-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-[(E)-(4-ammonio-2,5-dimethylphenyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
692-944-0 1363332-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulphonate
252-173-9 34730-59-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate
274-695-6 70609-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(p-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonate
238-906-5 14846-08-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-(nonanoyloxy)benzenesulfonate
434-360-9 91125-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-(dodecanoyloxy)propane-1-sulfonate
700-150-3 156572-81-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinosulphonate
226-658-0 5446-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinesulfonate
923-192-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate
221-416-0 3088-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,4,5,7-tetrahydroxy-4H-chromene-4-sulfonate
918-540-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)quinoline-6-sulphonate
284-392-0 84864-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl laurate
236-942-6 13557-75-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl isooctadecanoate
266-533-8 66988-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-((2-hydroxy-5-sulfonatobenzoyl)amino)benzoic acid
419-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2,5-dichloro-4-[4-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
235-397-1 12217-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoate
606-203-6 1902-01-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate
220-290-4 2702-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(4-(2-sulfoxyethanesulfonyl)phenylazo)benzenesulfonate
461-870-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(4-(2-sulfoxyethanesulfonyl)phenylazo)benzenesulfonate
461-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)benzenesulphonate
222-810-5 3618-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate
258-548-3 53423-65-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,3-dihydro-2-thioxo-1H-benzimidazole-5-sulphonate
258-862-0 53918-03-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2,2,2-trifluoroethanolate
206-998-6 420-87-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2(or 5)-[[1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(or 2)-(tert-butyl)benzenesulphonate
276-634-9 72391-23-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1H-benzotriazolide
239-269-6 15217-42-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 1-octyl-1H-tetrazole-5-thiolate
422-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1-hydroxyethanesulphonate
213-037-4 918-04-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-cyanoprop-1-ene-2-olate
417-000-5 70807-22-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1-cyano-2-(ethoxycarbonyl)-2-oxoethanide
627-104-4 53544-13-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate
229-068-1 6408-78-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[3-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
289-550-2 89923-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,2,4-trimethylcyclohexyl)amino]anthracene-2-sulphonate
276-123-0 71873-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)anthracene-2-sulphonate
229-008-4 6397-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]methyl]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-889-6 72828-82-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
267-990-6 67969-88-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[5-[(2-hydroxyethyl)sulphamoyl]-3,4-xylidino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
247-269-2 25797-81-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
228-391-5 6258-06-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
228-391-5 6258-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
274-393-4 70209-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3-[(benzoylamino)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
267-224-0 67827-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
279-365-5 80010-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
224-460-9 4368-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene)ethanolate
224-580-1 4418-26-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,4-diisotridecyl sulphonatosuccinate
259-515-6 55184-72-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1