Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktobris 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ucb 22060
446-640-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-706
443-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-705
443-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-704
416-400-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-130
400-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
U-CAT 5002
441-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tyrosine, N-carboxy-, N-benzyl methyl ester, L- (8CI)
603-895-1 13512-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine, N-(aminocarbonyl)-3-methoxy-O,α-dimethyl-
608-271-2 28861-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
TW-257
434-150-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Turpentine, oil
Any of the volatile predominately terpenic fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of the C10H16 terpene hydrocarbons: α-pinene, β-pinene, limonene, 3-carene, camphene. May contain other acyclic, monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and anethole. Exact composition varies with refining methods and the age, location, and species of the softwood source.
232-350-7 8006-64-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tungsten zirconium oxide
825-760-8 39290-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten trioxide
215-231-4 1314-35-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten oxide
254-413-8 39318-18-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexafluoride
232-029-1 7783-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexachloride
236-293-9 13283-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disulphide
235-243-3 12138-09-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten dioxide
234-842-7 12036-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten carbide
235-123-0 12070-12-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tungsten
231-143-9 7440-33-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?)
603-020-3 12501-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tri{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane
701-301-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium trimetaphosphate
232-088-3 7785-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium orthophosphate
231-509-8 7601-54-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium nitrilotriacetate
225-768-6 5064-31-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate
422-090-4 172737-80-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-758-8 150-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen diphosphate
238-735-6 14691-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
289-142-4 86024-59-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
281-889-4 84057-71-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium dihydrogen -N,N-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]]glycinate
235-979-5 13078-36-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III)
400-810-8 106084-79-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
277-759-1 74196-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
276-677-3 72479-30-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
263-319-6 61916-41-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
278-127-8 75214-58-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
260-906-9 57693-14-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
277-381-7 73324-01-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
260-892-4 57674-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
282-438-4 84204-70-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
259-830-9 55809-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
289-068-2 85959-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-)
278-145-6 75234-41-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)]
949-050-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [μ-[3-[[4'-[[6-benzamido-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
278-174-4 75284-35-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]manganate(3-)
234-282-3 11065-74-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [carboxy(oxido)methyl]phosphonate
616-639-9 78620-07-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-acetamido-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
263-856-6 63105-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-[[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-3-hydroxyphenyl]azoxy]-2-[2-(4-nitro-2-sulphophenyl)vinyl]benzenesulphonato(5-)]cuprate(3-)
274-550-7 70304-38-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']copper(II)
413-590-3 164058-22-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [3-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-4-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
277-955-7 74664-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
274-230-7 69943-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-)
215-538-3 1330-39-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[[2-hydroxy-5-sulpho-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]benzyl]azo]-5-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
274-356-2 70161-20-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[(3-amino-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
278-757-3 77743-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium [2-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-5-(b-sulfamoyl-c,d-sulfonatophthalocyanin-a-yl-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonylamino)benzoato(5-)]cuprate(II) where a=1,2,3,4 b=8,9,10,11 c=15,16,17,18 d=22,23,24,25
411-430-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium [1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaphthalene)azo)-(4'-nitrobenzene)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzene)diolato-O,O,N]chromate(III)
423-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
228-783-6 6358-69-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
280-489-7 83567-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
274-418-9 70210-21-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
274-349-4 70161-14-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1