Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktobris 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(4-vinylbenzyl)thio]-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
458-670-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(S)-4-Carboxy-4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-butyrylamino]-2-nitro-benzoic acid
926-197-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
926-076-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetyl-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-hydrochloride
410-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(1R,S)-(trifluoromethyl)thio]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
930-638-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
419-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-[4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)phenylazo]-3-(2,5-dichlorphenylazo)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid-, disodium salt
459-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-2,4,6-Triiodoisophtalamide
474-080-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester
942-715-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLORO-3-METHYL PENTENYL ACETATE
923-532-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene, manufacture of, by-products from
948-406-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
473-810-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - NA Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methylhept-2-en-4-ol
920-434-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid [2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]amide
924-293-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-2-(2-methyl-4-(diethylamino)phenylazo)thiazole
435-600-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-{4-[(3-chloro-4-{[(3-fluorophenyl)methyl]oxy}phenyl)amino]-6-quinazolinyl}-2-furancarbaldehyde mono(4-methylbenzenesulfonate)
929-151-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-hexanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol
926-126-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione; hydrochloride
918-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-Acryloxybutyloxycarbonyloxy)-2-naphtoesäure
926-056-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(docosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-2-naphthoic acid
404-550-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate
941-125-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-162-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine phthalhydrazide salt
946-889-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2