Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 11 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Piperazine-1-dithiocarboxylic acid
202-720-2 99-00-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,6-difluorophenyl)-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
619-383-6 98967-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium bis(2-ethylhexan-1-olate)
805-232-3 98906-78-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate
479-560-7 989-51-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol
419-750-9 98809-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[4[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]phenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide
407-680-1 98809-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-521-7 98796-53-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-410-3 98796-51-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate; reaction mass of: (2R,3R)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate
425-530-3 98769-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone
619-372-6 98730-04-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Synthetic resin, a reaction product of 4,4'-bis(N-maleimido)diphenylmethane with 3-aminobenzoic acid hydrazide
619-370-5 98725-11-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt
213-579-1 987-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, butyl ester, branched, compd. with 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)-1-hexanamine
308-859-6 98679-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S)-4-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxy-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
623-314-5 98674-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C8-10-alkyl esters
308-806-7 98653-76-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide
691-258-9 98626-61-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(carboxymethyl)dimethyl[3-[(1-oxoundecenyl)amino]propyl]ammonium hydroxide
308-783-3 98510-75-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
825-609-6 98458-83-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, 16,21-diacetate
619-343-8 98422-55-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2-chlorophenyl)-1,2-dihydro-5H-tetrazol-5-one
426-110-2 98377-35-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
422-380-0 98349-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
422-380-0 98349-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Speiss, lead, nickel-contg.
Product obtained and separated during the melting of nickel and other non-ferrous metals containing raw materials. Consists primarily of antimonides and arsenides of copper and nickel.
308-765-5 98246-91-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanidine, N,N'''-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivs.
308-757-1 98246-84-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cis-1-acetyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-6,7-diol
619-329-1 98235-76-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2-Amino-ethoxy)-2'chloro-diethylsulfone Hydrochloride
619-328-6 98231-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Residues, steam cracked, thermally treated
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of raw steam-cracked naphtha. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons boiling in the range above approximately 180°C (356°F).
308-733-0 98219-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-732-5 98219-63-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), light steam-cracked, thermally treated
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of light steam-cracked petroleum naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C6 and boiling in the range of approximately 35°C to 80°C (95°F to 176°F).
308-714-7 98219-47-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,10-diamino-6,13-dic hloro-
619-326-5 98210-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine
308-662-5 98171-53-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-((3-acetoxypropyl)amino)-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
680-602-3 98133-47-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
213-563-4 981-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(4-propyl-heptyl)-morpholin-4-yl]-ethanol hydrochloride
688-947-1 98092-92-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecaboylic acid
619-317-6 98079-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ilmenite (FeTiO3), conc.
Natural ilmenite ore is concentrated by selective removal of impurities, chiefly iron, to yield a product enriched in titanium dioxide. The process consists of an optional oxidative roast followed by a reductive roasting stage, an acidic leaching stage and washing and drying the product. Alternatively the process consists of selectively chlorinating the iron oxide present in the reduced ore.
308-551-1 98072-94-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Waste solids, precious metal refining
308-526-5 98072-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Slimes and Sludges, precious metal refining
308-516-0 98072-61-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, precious metal refining
308-515-5 98072-60-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Matte, precious metal
308-506-6 98072-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1