Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 13 oktobris 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinyl palmitate
201-228-5 79-81-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Camphene
201-234-8 79-92-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedi-o-cresol
201-240-0 79-97-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedicyclohexanol
201-244-2 80-04-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol
Bisphenol A; BPA
201-245-8 80-05-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9 80-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-437-1 82-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
201-438-7 82-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylcarbamoyl chloride
201-450-2 83-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl phenylmalonate
201-456-5 83-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
201-460-7 83-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indan-1-one
201-470-1 83-33-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylindole
201-471-7 83-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2