Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktobris 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxyphenethylammonium chloride
200-462-5 60-19-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mercaptamine
200-463-0 60-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ether
200-467-2 60-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aminocaproic acid
200-469-3 60-32-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetamide
200-473-5 60-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracycline
200-481-9 60-54-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamazole
200-482-4 60-56-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenazone
200-486-6 60-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Promethazine
200-489-2 60-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinine dihydrochloride
200-493-4 60-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acepromazine
200-496-0 61-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(indol-3-yl)ethylamine
200-510-5 61-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine hydrochloride
200-517-3 61-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amitrole
200-521-5 61-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-leucine
200-522-0 61-90-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium calcium edetate
200-529-9 62-33-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline
200-535-1 62-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium di(acetate)
200-540-9 62-54-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thioacetamide
200-541-4 62-55-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium oxalate
200-550-3 62-76-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Androst-4-ene-3,17-dione
200-554-5 63-05-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytidine 3'-(dihydrogen phosphate)
200-556-6 63-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-methionine
200-562-9 63-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilamide
200-563-4 63-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-phenyl-L-alanine
200-568-1 63-91-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethylamine
200-574-4 64-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid
200-580-7 64-19-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2