Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1)
246-590-5 25059-78-3 607-243-00-7 View details
sodium 3,6-dichloro-o-anisate
217-846-3 1982-69-0 607-243-00-7 View details
isooctyl acrylate
249-707-8 29590-42-9 607-244-00-2 View details
tert-butyl acrylate
216-768-7 1663-39-4 607-245-00-8 View details
allyl methacrylate
2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester
202-473-0 96-05-9 607-246-00-3 View details
dodecyl methacrylate
205-570-6 142-90-5 607-247-00-9 View details
naptalam-sodium (ISO)
sodium N-naphth-1-ylphthalamate
205-073-4 132-67-2 607-248-00-4 View details
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate
256-032-2 42978-66-5 607-249-00-X View details
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 607-250-00-5 View details
2-methoxypropyl acetate
274-724-2 70657-70-4 607-251-00-0 View details
lambda-cyhalothrin (ISO)
reaction mass of (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)
415-130-7 91465-08-6 607-252-00-6 View details
cyfluthrin (ISO)
α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
269-855-7 68359-37-5 607-253-00-1 View details
α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
beta-cyfluthrin
269-855-7 68359-37-5 607-254-00-7 View details
fluroxypyr (ISO)
4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid
614-957-2 69377-81-7 607-255-00-2 View details
azoxystrobin (ISO)
methyl (E)-2-{}{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}}-3-methoxyacrylate
603-524-3 131860-33-8 607-256-00-8 View details
isopropyl propionate
211-300-8 637-78-5 607-257-00-3 View details
dodecyl 3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-methoxybenzoyl)acetamido)-4-chlorobenzoate
403-990-6 70950-45-7 607-258-00-9 View details
methyl 2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxiranecarboxylate
404-130-2 105560-93-8 607-259-00-4 View details
ethyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
404-490-0 39562-16-8 607-260-00-X View details
iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate
404-800-4 118832-72-7 607-261-00-5 View details
7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
405-050-0 86393-33-1 607-262-00-0 View details
potassium iron(III) 1,3-propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetate hemihydrate
405-680-6 607-263-00-6 View details
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
406-520-8 53250-83-2 607-264-00-1 View details
ethyl-2-chloro-2,2-diphenylacetate
406-580-5 52460-86-3 607-265-00-7 View details
reaction mass of: hydroxyaluminium bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate]
3,5-di-tert-butyl-salicylic acid
406-890-0 130296-87-6 607-266-00-2 View details
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 607-267-00-8 View details
2-methylpropyl (R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 607-268-00-3 View details
(R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid
407-960-3 94050-90-5 607-269-00-9 View details
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 607-270-00-4 View details
2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane
417-420-9 156324-82-2 607-271-00-X View details
fluroxypyr-meptyl (ISO)
methylheptyl, O-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy) acetate
279-752-9 81406-37-3 607-272-00-5 View details
fluroxypyr-butometyl (ISO)
2-butoxy-1-methylethyl, O-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy) acetate
604-959-1 154486-27-8 607-272-00-5 View details
ammonium 7-(2,6-dimethyl-8-(2,2-dimethylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl)-3,5-dihydroxyheptanoate
404-520-2 607-273-00-0 View details
2-(N-benzyl-N-methylamino)ethyl 3-amino-2-butenoate
405-350-1 54527-73-0 607-274-00-6 View details
sodium benzoyloxybenzene-4-sulfonate
405-450-5 66531-87-1 607-275-00-1 View details
bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
405-635-0 607-276-00-7 View details
reaction mass of: 2-(hexylthio)ethylamine hydrochloride
sodium propionate
405-720-2 607-277-00-2 View details
reaction mass of isomers of: sodium phenethylnaphthalenesulfonate
sodium naphthylethylbenzenesulfonate
405-760-0 607-278-00-8 View details
reaction mass of n-octadecylaminodiethyl bis(hydrogen maleate)
n-octadecylaminodiethyl hydrogen maleate hydrogenphthalate
405-960-8 607-279-00-3 View details
sodium 4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate
406-190-5 54322-20-2 607-280-00-9 View details
reaction mass of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 607-281-00-4 View details
2-acetoxymethyl-4-benzyloxybut-1-yl acetate
407-140-5 131266-10-9 607-282-00-X View details
E-ethyl-4-oxo-4-phenylcrotonate
408-040-4 15121-89-8 607-283-00-5 View details
reaction mass of: sodium 3,3'-(1,4-phenylenebis(carbonylimino-3,1-propanediylimino))bis(10-amino-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonate)
lithium 3,3'-(1,4-phenylenebis-(carbonylimino-3,1-propanediyl-imino))bis(10-amino-6,13-dichloro)-4,11-triphenodioxazinedisulfonate (9:1)
410-040-4 136213-76-8 607-284-00-0 View details
reaction mass of: 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonic acid
sodium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
potassium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
410-065-0 607-285-00-6 View details
reaction mass of: sodium/potassium 7-[[[3-[[4-((2-hydroxy-naphthyl)azo)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]-naphthalene-1,3-disulfonate
410-070-8 141880-36-6 607-286-00-1 View details
O'-methyl O-(1-methyl-2-methacryloyloxy-ethyl)-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
410-140-8 607-287-00-7 View details
Tetrasodium (c-(3-(1-(3-(e-6-dichloro-5-cyanopyrimidin-f-yl(methyl)amino)propyl)-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo)-4-sulfonatophenylsulfamoyl)phthalocyanine-a,b,d-trisulfonato(6-))nickelato II, where a is 1 or 2 or 3 or 4,b is 8 or 9 or 10 or 11,c is 15 or 16 or 17 or 18, d is 22 or 23 or 24 or 25 and where e and f together are 2 and 4 or 4 and 2 respectively
410-160-7 148732-74-5 607-288-00-2 View details
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 607-289-00-8 View details
reaction mass (ratio not known) of: ammonium 1-C14-C18-alkyloxycarbonyl-2-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate
ammonium 2-C14-C18-alkyloxycarbonyl-1-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate
410-540-2 116726-92-2 607-290-00-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1